etanol, rationellt namn på föreningen
C2H5OH, etylalkohol, alkohol, (vin

(9 av 86 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Etanolframställning

Etanol kan framställas dels genom biologiska processer, t.ex. jäsning, dels syntetiskt. Den vanligaste och i dag enda kommersiella metoden för omvandling av växtmaterial till etanol är anaerob nedbrytning (jäsning) med jästsvampar. Syntetisk framställning sker inom oljeindustrin, där huvuddelen av etanol för industriella ändamål framställs. Metoden innebär att vatten katalytiskt anlagras till

(51 av 358 ord)

Etanol som energibärare

Etanol har ett energivärde på 29,7 MJ/kg (megajoule/kg). Den kan blandas med andra alkoholer eller med flytande oljebaserade drivmedel.

Etanol kan genom en reaktion med isobutan (biprodukt från raffinaderier) användas för framställning av etyltertiärbutyleter (ETBE). Ren etanol eller etanol inblandad i oljebaserade drivmedel

(43 av 307 ord)

E85-bränsle och etanolbilar

E85-bränsle är en blandning av 85 % etanol och 15 % bensin och är det kommersiella alternativ som används för personbilar. Bränsleflexibla bilar som kan köra på såväl E85 som ren bensin kallas i folkmun för etanolbilar och har ofta tillägget Flexifuel eller Biopower i modellnamnet, till

(47 av 319 ord)

Produktion och användning

Etanol tillverkad från olika typer av biologiska resurser benämns bioetanol. Storskalig produktion av bioetanol som drivmedel sker från socker- och stärkelseproducerande växter i Brasilien (sockerrör) och i USA

(28 av 197 ord)

Etanol jämfört med fossila bränslen

Etanol som bränsle har flera fördelar jämfört med fossila bränslen. Det har medfört att intresset för att producera och använda bioetanol har ökat kraftigt sedan 1990-talet. De viktigaste fördelarna är:
– Bioetanol tillhör kategorin förnybara energibärare, förutsatt att produktionen sker med hjälp av förnybar energi och att biomassaproduktionen är hållbar i

(50 av 359 ord)

Medverkande

  • Dicte Helmersson
  • Hans Egnéus
  • Johan Warell
  • Lennart Eberson
  • Ragnar Ohlson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, etanol. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etanol