Etiopiens historia har präglats av tre viktiga faktorer: dess läge vid Röda

(12 av 82 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Aksum cirka 1–1000 e.Kr

Så tidigt som andra årtusendet f.Kr. finns det belägg för handel mellan Etiopien och Egypten såväl längs Nilen och dess bifloder som sjövägen. Exporten bestod av lyxvaror: rökelse och kryddor, guld, elfenben och noshörningshorn. Kontakterna med Sydarabien kan beläggas från cirka 700 f.Kr., då invandrare från Saba och Himyar började bosätta

(51 av 361 ord)

Zagwe/Lasta cirka 1000–1270

Zagweperioden innebar i vissa avseenden en kushitisk reaktion mot det semitiserade Aksum. Visserligen var de centrala provinserna i det nya riket – Wag, Lasta med huvudstaden Lalibela,

(27 av 188 ord)

Amhara/Shewa 1270–1632

Ånyo kopplades en förskjutning av Etiopiens politiska tyngdpunkt söderut till ett dynastiskifte. Samtidigt betraktades Yikunno Amlak (1270–85) som återställaren av den ”salomoniska” dynastin, och det nya riksspråket amhariskan var mera semitiskt än kushitiskt. Rikets centrum blev norra Shewa, och det var kampen mellan muslimer och kristna som kom att prägla perioden.

Det viktigaste sultanatet vid denna tid var Yifat i nordöstra Shewa. Dess härskare lade under sig allt land ned till kusten vid Zeyla och kontrollerade avsevärda handelsinkomster. Krigen var inte

(81 av 922 ord)

Gonder 1632–1855

Den politiska tyngdpunktens förskjutning från Shewa till provinserna vid Tanasjön hade pågått sedan länge, och den dynastiska kontinuiteten bevarades. Ändå innebar Fasiledes (1632–67) trontillträde och grundandet av den nya huvudstaden Gonder ett brott med det förgångna. Ambitionen att återta makten över de

(42 av 294 ord)

Kejsardöme

Den förste att söka ena de gamla riksdelarna och återupprätta monarkin var Tewodros (1855–68). Som guvernör i västra Etiopien hade han upplevt hur det egyptiska trycket mot gränsen ökade, samtidigt som Etiopien från 1830-talet översvämmades av europeiska emissarier och forskningsresande, missionärer och lycksökare. Till en början välkomnades de för de gåvor (mest vapen) som de förde med sig, och internationella fördrag undertecknades av lokala furstar som kung Sahle Sillase (1813–48) av Shewa och ras Ali (1830–53) av Begemdir (nuvarande Gonder).

(80 av 718 ord)

Haile Sellassie I och italiensk ockupation

Under sina sista år var Minilik invalidiserad; successionen var oviss, och européerna räknade med att landet skulle falla sönder. Miniliks dotterson Iyasu blev regent och vid Miniliks död 1913 kejsare, men bland annat hans sympatier för Turkiet och Tyskland ledde till hans fall redan 1916. Makten delades mellan Miniliks dotter Zewditu (1916–30) och ras Teferi Mekonnin. Som regent och kronprins påskyndade

(61 av 431 ord)

Det moderna Etiopien

Missväxt, hungersnöd och oljekris ledde i februari 1974 till strejker och gatuoroligheter i Addis Abeba. Militären ingrep, och regeringen avgick. Den 12 september ersattes kejsaren av ett militärråd, dergen. Jorden nationaliserades, reformer i socialistisk riktning infördes, monarkin avskaffades och bonde- och stadsdelsföreningar organiserades för lokal självstyrelse. I februari 1977 eliminerade överste Mengistu Haile Mariam sina motståndare och blev landets officielle ledare.

Mengistu iscensatte därefter en blodig kampanj, kallad Röd terror, för att utplåna allt

(74 av 528 ord)

Etiopien under 2000-talet

Svåra oroligheter präglade parlamentsvalet 2005, då två stora oppositionsallianser lyckades att för första gången nagga EFRDF:s maktmonopol i kanten. Omkring 200 människor dödades när polis ingrep mot demonstrationer som arrangerats av oppositionen som ansåg sig ha blivit berövad en valseger. Flera tusen människor greps, bland dem ledarna för en oppositionell partiallians, och ett 30-tal dömdes sedermera till livstids fängelse för bland annat förräderi men benådades sedan.

Under åren som följde antogs flera lagar som på olika sätt begränsade de mänskliga

(80 av 657 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Gert Holmertz
  • Sven Rubenson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etiopien/historia