Etiopien räknas till världens absolut fattigaste länder. Majoriteten av landets befolkning försörjer sig på jordbruk och boskapsskötsel. I den mån industrietablering har ägt rum har den i huvudsak koncentrerats till huvudstaden med

(32 av 224 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Majoriteten av befolkningen erhåller sin utkomst inom jordbruket, vilket fram till 1975 i huvudsak bedrevs som små- eller arrendejordbruk. Stora regionala variationer i upplåtelseformer har påverkat såväl inslaget av självägande bönder som graden av fragmentering av ägorna. Trots ansträngningar under efterkrigstiden att föra ut modernare metoder har åkerbruket förblivit ålderdomligt, inte minst på grund av jordfördelningens karaktär. Efter kejsardömets fall genomfördes en jordreform 1975, varvid jorden nationaliserades och fördelades med brukningsrätt till medlemmarna av nyupprättade bondeföreningar. Åren 1979–80

(78 av 555 ord)

Skogsbruk

En stor del av landet, främst högländerna i väster, var tidigare skogstäckt, men okontrollerad

(14 av 98 ord)

Mineral

Guld är det enda mineral som har någon större betydelse för

(11 av 52 ord)

Energi

Etiopien har en stor potential för produktion av vattenenergi, och en snabb utbyggnad av dammar

(15 av 106 ord)

Industri

Textilindustrinär den viktigaste industribranschen och svarar med anläggningar i bland annat Addis Abeba, Kombolcha, Akaki, Dire Dawam. för ungefär hälften

(20 av 141 ord)

Utrikeshandel

Liksom industrin är den etiopiska utrikeshandeln beroende av jordbrukets produkter. Kaffe svararade länge för mer än

(16 av 109 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Örjan Sjöberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etiopien/näringsliv