Europaparti, partiorganisation som bildats för att underlätta samarbetet mellan nationella partier inom Europa med likartad ideologisk grund och/eller likartat politiskt program.

Enligt artikel 191 i Maastrichtfördraget spelar paneuropeiska partier en viktig roll för det fortsatta integrationsarbetet.

Enligt bestämmelser i Unionsfördraget, Funktionsfördraget och Stadgan om grundläggande rättigheter ska de politiska partierna på europeisk nivå bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck.

Enligt Unionsfördraget får Europaparlamentet och Ministerrådet anta regler för

(80 av 647 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Rutger Lindahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Europaparti. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/europaparti