exogena processer, samlingsterm för jordytans yttre terrängformande processer, dvs. vittring, massrörelser

(11 av 64 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vittring

Man skiljer mellan mekanisk och kemisk vittring, men gränsen är ofta diffus och

(13 av 89 ord)

Massrörelser

Massrörelser är processer som sker genom tyngdkraftens direkta verkan utan transportmedel som rinnande vatten, vind eller glaciärer. Massrörelser av sten- och

(21 av 147 ord)

Samverkan med rinnande vatten

Samtliga nu nämnda massrörelser, med snabbt eller långsamt förlopp, kallas också sluttningsprocesser, eftersom de förekommer på sluttande mark och genom sin erosion, transport och deposition omformar sluttningarnas längsprofil. Till sluttningsprocesserna hör också diffust avrinnande vatten och

(36 av 257 ord)

Markförstöring

Jordskred, slamströmmar och andra sluttningsprocesser bidrar till flodernas transport och avlagring av sediment på flodplan, flodbäddar, deltan, sjö- och havsbottnar. Markförstöring genom massrörelser och avspolning av jord från sluttningar som kalhuggits och betas

(33 av 231 ord)

Medverkande

  • Anders Rapp

Litteraturanvisning

J. Lundqvist, Geologi: Processer – landskap – naturresurser ( 1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, exogena processer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exogena-processer