fäbodväsen, en form av extensiv boskapsskötsel, som innebär att boskapen förs ut på sommarbete till gräsrika marker

(17 av 115 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fäbodväsendet i Sverige

I det förindustriella svenska agrarsystemet spelade fäbodväsendet – genom att det möjliggjorde ett rationellt utnyttjande av de lokala ekologiska villkoren – en avgörande roll för försörjningen hos en stor del av befolkningen i norra Sverige. Det var där det enda sättet att ordna djurens utfodring med såväl sommarbete som vinterfoder och hade sin förankring dels i naturomständigheterna, dels i hushållens ekonomi och arbetsfördelning. Vårflyttningen (buföringen) till fäbodarna skedde på bestämda dagar, ofta under ceremoniella former.

Det klassiska, egentliga fäbodväsendet finner

(80 av 699 ord)

Medverkande

  • Mátyás Szabó

Litteraturanvisning

Fäbodar i Östersunds kommun, utgiven av Jämtlands läns museum ( 1983);
Fäbodar i Bergs kommun, utgiven av Jämtlands läns museum ( 1984);
E. Hitzler, Sel: Untersuchungen zur Geschichte des isländischen Sennwesens seit der Landnahmezeit ( 1979);
H. Lidman (utgivare), Fäbodar ( 1963);
S. Montelius, Leksands fäbodar ( 1975);
S. Montelius, Fäbodväsendet i övre Dalarna ( 1977);
G. Rosander (utgivare), Nordiskt fäbodväsen ( 1977);
S. Solheim, Norsk sætertradisjon ( 1952).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fäbodväsen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fäbodväsen