(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Anpassningar till flygning

Fåglarnas anatomi speglas hos de flesta grupper fullständigt av deras förmåga att flyga. Frambenen har ombildats till vingar, varvid handens fingrar reducerats. Endast tre fingrar finns kvar, och det är bara det andra fingret som är någorlunda välutvecklat och bär upp de flesta av handens fjädrar. (Det råder oenighet om huruvida de fingrar som finns kvar är nr 1, 2 och 3 eller om det är nr 2, 3 och 4. I Nationalencyklopedin följs den förra uppfattningen.)

(77 av 543 ord)

Övrig anatomi

Fåglar har en näbb av hornämne; näbben saknar tänder hos nu levande former (hos fåglar med fiskdiet, t.ex. skrakar, kan den dock vara försedd med tandlika bildningar).

Liksom hos kräldjur, men i motsats till hos däggdjur, finns bara

(38 av 265 ord)

Specialiseringar för födosök

Många fåglar är med avseende på födan generalister, dvs. de kan äta många olika sorters föda, och kan växla mellan de olika födoslagen beroende på vad som finns att tillgå. Andra är specialister, dvs. äter i huvudsak en enda sorts föda. Som anpassningar till olika födosök har fåglarnas fötter och näbb olika utseende.

Fåglar som lever och söker sin föda i vatten har ofta simflikar på tårna för att kunna simma. Det kan vara separata flikar på varje tå (hos

(80 av 721 ord)

Kroppstemperatur och energibalans

Fåglar är jämnvarma, med en normal kroppstemperatur på 39–41 °C, hos små tättingar ibland upp till 44 °C. Fjäderdräkten ger god värmeisolering i kyla.

(24 av 151 ord)

Exkretion

Fåglar saknar urinblåsa, och de saknar också förmåga att bilda urinämne. Urinen samlas först i kloaken, där

(17 av 115 ord)

Hormonsystem

Beteende och organfunktioner regleras av ett komplext samspel av hormoner, vilket bara delvis är utforskat.

(15 av 107 ord)

Immunförsvar

Fåglar har ett väl utvecklat immunförsvar, som fungerar vid infektioner av bakterier,

(12 av 81 ord)

Sinnen

Synsinnet är hos de flesta fåglar det viktigaste och bäst utvecklade sinnet. Hos rovfåglar är antalet stavar, dvs. ljuskänsliga celler i ögats näthinna, mycket större än hos människan, vilket ger dem minst tre gånger bättre synskärpa. Rent praktiskt

(38 av 271 ord)

Fortplantning

Alla fåglar har inre befruktning och lägger ägg. I motsats till hos däggdjur och många andra ryggradsdjur är det hos fåglar honan som har de könsbestämmande kromosomerna. Honans könskromosomer benämns W och Z, medan hanen har två Z-kromosomer. Avkommans kön bestäms alltså genom vilken av honans könskromosomer som överförs.

I allmänhet saknar hanen yttre parningsorgan, men undantag finns, och hos t.ex. andfåglar finns en penis. Testiklarna ligger

(67 av 475 ord)

Medverkande

  • Ragnar Fänge
  • Ragnar Hall
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Anatomi och fysiologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fåglar/anatomi-och-fysiologi