(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fågelsång och revir

Inför parbildningen är det vanligt att hanen hävdar revir genom att sjunga en arttypisk sång. Sången frambringas genom ett för fåglar speciellt röstorgan, syrinx, som har olika byggnad inom

(29 av 207 ord)

Bobygge

Eftersom fåglarna lägger ägg som måste ruvas bygger de som regel ett bo, där äggen och den ruvande fågeln är skyddade. Vissa grupper, t.ex. falkartade rovfåglar, bygger inget bo utan tar över andra arters bo eller lägger äggen direkt på t.ex. en klipphylla.

image/jpeg

fåglar. Fågelägg är genom olika form och färg anpassade att möta

(56 av 400 ord)

Häckningsvanor

Det finns hos fåglar många olika lösningar att på bästa sätt fortplanta sig. I de flesta fall är det hanen som med hjälp av sin vackrare fjäderdräkt och/eller sin sång lockar till sig honan. Ibland, t.ex. hos smalnäbbad simsnäppa, är det dock honan som är vackrare färgad och lockar till sig och uppvaktar hanen.

Vissa arter är promiskuösa, dvs. de bildar inte par, utan könen träffas bara för att para sig. Hos många promiskuösa fåglar, t.ex. orre, brushane och den

(80 av 577 ord)

Övervintringsvanor

Fåglar som häckar i kalla områden ställs under vintern inför stora problem. Primärproduktionen är på sparlåga, dvs. de flesta växter producerar inga knoppar, blad eller frön som fåglarna kan äta. Även insekter och andra småkryp drar sig undan och blir svåra att komma åt. Det blir

(46 av 326 ord)

Medverkande

  • Ragnar Hall
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Beteende och levnadssätt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fåglar/beteende-och-levnadssätt