författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift. Ordet täcker både lagar, som beslutas av riksdagen, och förordningar, som beslutas av regeringen, samt även föreskrifter med skilda beteckningar som beslutas av lägre statliga eller kommunala myndigheter. Svensk författningssamling innehåller alla viktigare författningar som utfärdats av regeringen,

(54 av 379 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Författningarnas historia

Enligt naturrättsliga föreställningar uppkom stater och författningar genom olika fördrag mellan medborgarna inbördes och mellan dessa och fursten. Något som liknar denna teori förekom i praktiken då kolonistgrupper i Amerika ingick avtal (covenants) om den nygrundade kolonins styrelse. I 1639 års Fundamental Orders of Connecticut markerade ordet fundamental den senare allmänt erkända principen att grundlag är överordnad annan lag.

Andra författningar har tvingats fram av revolutioner eller statskupper. En rad franska författningar alltsedan den stora revolutionen 1789 – särskilt den som

(81 av 629 ord)

Typer av författningar

Författningar kan efter olika indelningsgrunder hänföras till olika kategorier. Historiskt kan man efter mönster från Aristoteles tala om monarkiska, aristokratiska och demokratiska författningar. Kategoriindelningen kan också bygga på maktdelningen mellan olika statsorgan och mellan olika samhällsgrupper. 1800-talets författningsutveckling präglades i övervägande grad av en utveckling från envälde eller aristokrati till demokrati. Den ärftliga kungamakten blev efter hand endast symbolisk eller avskaffades till förmån för en republikansk

(66 av 470 ord)

Medverkande

  • Nils Andrén

Litteraturanvisning

A.P. Blaustein & G.H. Flanz (utgivare), Constitutions of the Countries of the World ( 14 vol. 1971);
C.J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy ( 4 upplaga 1968);
O. Nyman, Utländska statsskick ( 9 upplaga 1984);
K.C. Wheare, Moderna författningar ( svensk översättning 1968).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, författning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/författning