förgiftning, tillstånd av skadlig påverkan på en organism, orsakad av en utifrån kommande substans; som medicinsk fackterm även av en i kroppen normalt förekommande substans

(25 av 178 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Verkningsmekanismer

Giftverkan kan ske på olika sätt. Det är mycket vanligt att kemiska substanser ospecifikt drabbar den kroppsvävnad som de direkt kommer i kontakt med; de orsakar sålunda lokala skador, som syrors etsning av hud eller slemhinnor i öga, mun, svalg, matstrupe, mag–tarmkanal och i andningsvägar.

Andra substanser är mindre direkt reaktiva

(51 av 362 ord)

Akuta förgiftningar

De kemiska orsakerna till akuta förgiftningar varierar periodvis, beroende på vad som är lättillgängligt. De flesta självförvållade akuta förgiftningar orsakas i dag

(22 av 153 ord)

Kroniska förgiftningar

I vår del av världen har på senare tid risken för kroniska förgiftningar, orsakade av vår ”kemiska miljö”, vållat mera oro än akuta förgiftningar. Även om denna oro ibland varit överdriven finns anledning att ta många hot på allvar. Många fettlösliga miljögifter, t.ex. klorerade dioxiner, bifenyler (PCB) och DDT,

(49 av 347 ord)

Behandling av akuta förgiftningar

För de oftast förekommande akuta förgiftningarna finns väl utarbetade behandlingsrutiner. Man försöker att

(13 av 91 ord)

Medverkande

  • Lennart Dencker

Litteraturanvisning

FASS: Farmaceutiska specialiteter i Sverige ( årligen utkommande);
M.O. Amdur (utgivare), Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons ( 4:e upplagan 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, förgiftning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förgiftning