Försvarsmakten, före 1975 Krigsmakten, den myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar. Försvarsmakten omfattar enheter för ledning, de tre försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet, Hemvärnet (som tidigare var en del av armén), Försvarsmaktens logistik samt ett antal för Försvarsmakten gemensamma skolor och centrum.

Försvarsmakten ska under perioden 2010–14 utvecklas enligt den inriktning som gavs i propositionen 2008/09:140 och antogs av riksdagen.

Försvaret bygger på en insatsorganisation med stående förband och kontraktsförband. Hemvärnet innehåller nyinrättade nationella skyddsstyrkor. De stående förbanden, som

(80 av 565 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Grunden för det medeltida militärväsendet i Sverige var folkuppbådet, dvs. alla vapenföra mäns skyldighet att delta i försvaret av hembygden. Den äldsta organisationen för krigsföretag utanför hembygden var ledungen. Denna organisation, närmast avsedd för sjökrigsföretag i Östersjön, var begränsad till det dåvarande Sveriges ostkust samt Mälarlandskapen, vilka indelades i skeppslag som vardera åtog sig att ställa ett fullt bemannat krigsskepp till kungens förfogande. Under 1200-talet omvandlades ledungsplikten till en skatt för att tillgodose det då viktigare behovet av främst befästa

(80 av 1572 ord)

Medverkande

  • Arvid Cronenberg
  • Lennart Rönnberg

Litteraturanvisning

G. Artéus, Den gamla krigsmakten ( 1985);
C.W. Kleen & E.H. K:son Björn (utgivare), Sveriges försvar 1 ( 1927).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Försvarsmakten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/försvarsmakten