festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter. Ofta rör det sig om tusenåriga traditioner med stora variationer. Till detta kommer att det religiösa året, som kan beräknas

(35 av 250 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Judendomen

Det judiska året är ett månår, där tolv månader om vardera 29 eller 30 dagar ger ett år med 353–355 dagar. För att de förnämsta högtiderna ska kunna firas vid ungefär samma tidpunkter i solåret lägger man under varje 19-årsperiod till sammanlagt sju skottmånader om 30 dagar. Dygnet räknas från

(50 av 354 ord)

Islam

Islams festkalender bestäms av hijra-månåret och följer månens faser; de olika högtiderna flyttar sig i förhållande till solåret med ca 11 dagar varje år. Tidpunkten för dem fastställs genom att man observerar månens nytändning. Inom shia och i folkseden har det genom århundradena

(43 av 307 ord)

Hinduismen

Den hinduiska kalendern kombinerar solår och månår, så att tolv månader om vardera 30 dagar vart femte år fylls ut med en skottmånad, som undantas från festräkningen. Högtiderna tillhör alltså månåret, där varje månad är uppdelad efter månens tilltagande och avtagande. Tiden från nymåne till fullmåne kallas

(47 av 330 ord)

Buddhismen

Månårets månader har här samma namn som i hinduismen. Månens fyra kvarter, nymåne, halvmåne, fullmåne och halvmåne i nedan, ligger till grund för den gamla buddhismens kalender. De därtill hörande fyra festerna, uposathadagarna (pali uposatha ’fasta’), firas alltjämt i Sydöstasiens theravadaländer, även om de numera för munkarna vanligen är reducerade till en eller två. I klostren bekänner då bröderna parvis sina synder för

(63 av 444 ord)

Medverkande

  • Anne Sofie Roald
  • Carl-Martin Edsman

Litteraturanvisning

”Jewish Religious Year”, ”Islamic Religious Year”, ”Hindu Religious Year” respektive ”Buddhist Religious Year”, The Encyclopedia of Religion (1987);
J. Hjärpe, Politisk islam (2:a upplagan 1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, festkalender. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/festkalender