filmanalys, i pedagogiska och vetenskapliga sammanhang den verksamhet med vilken avses en systematisk undersökning av en film eller en del av en film ur någon bestämd aspekt. Filmanalysen är ofta kopplad till en bestämd teoribildning och kan därför ses som en tillämpning av filmteori. Filmanalysens historia är intimt förknippad med filmteorins framväxt

(52 av 367 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lars Gustaf Andersson

Litteraturanvisning

L.G. Andersson & E. Hedling (utgivare), Modern filmteori 1–2 ( 1995);
L.G. Andersson & E. Hedling, Filmanalys: En introduktion ( 1999);
D. Bordwell & K. Thompson, Film Art: An Introduction (7:e upplagan 1980);
J. Monaco, How to Read a Film: The World of Movies, Media, and Multimedia (3:e upplagan 2000);
B. Nichols (utgivare), Movies and Methods 1–2 ( 1976–85),
D. Nordmark, Bildspråkets betydelser ( 1976);
J. Olsson (utgivare), Filmteori, filmanalys ( 1981);
P. Phillips, Understanding Film Texts: Meaning and Experience ( 2000);
J. Staiger, Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema ( 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, filmanalys. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/filmanalys