finansiering, kapitalanskaffning för företag, stat och kommun samt privata hushåll. Ämnet behandlas

(12 av 85 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kapitalanskaffning

Erforderligt kapital anskaffas genom tillskott från ägaren/ägarna (eget kapital) eller lånevägen från kreditgivarna (främmande kapital). Det egna kapitalet kan komma från såväl externa som interna källor. Externt tillförs kapitalet av ägarna (även nytillkomna sådana vid riktade nyemissioner).

Internt genererade medel

(40 av 279 ord)

Finansiell kontroll

De som satsar kapital i egenskap av kreditgivare eller ägare utövar olika former av kontroll. För

(16 av 113 ord)

Den offentliga sektorns finansiering

Staten, kommunerna och landstingen behöver kapital dels för att finansiera den

(11 av 70 ord)

Den privata sektorns finansiering

Inom den privata sektorn (enskilda hushåll) uppkommer medelsbehov för att finansiera

(11 av 64 ord)

Medverkande

  • Sandor Asztély
  • Tore Eriksson

Litteraturanvisning

Ö. Hallgren, Finansiell metodik ( 11:e upplagan 2003);
S.-E. Johansson, Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt: Mål, samband och mätmetoder ( 3:e upplagan 2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, finansiering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finansiering