2013/14 rankades Finland som en av världens konkurrenskraftigaste länder av World Economic Forum. Landet har en blandekonomi och hög levnadsstandard. 1995 blev Finland blev medlem i EU.

2016 stod jordbruket och skogsbruket för 3 procent av BNP, industri och byggverksamhet för 27 procent och tjänstesektorn för 70 procent. Den offentliga sektorn är förhållandevis stor och bidrar

(56 av 395 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Omkring 8 procent av landets yta är brukbar jord. Jordbruket, tillsammans med fiske och skogsbruk, sysselsätter 3,4 procent av arbetskraften och svarar för cirka 3 procent av BNP.

Finland är beläget vid den nordliga gränsen för många växters utbredningsområden. Golfströmmen gör att landet har bättre odlingsbetingelser än andra lika nordligt belägna områden (Alaska och Grönland). Golfströmmens inverkan är dock mindre än i de övriga nordiska länderna,

(66 av 467 ord)

Skogsbruk

Ungefär tre fjärdedelar av Finlands landareal är täckt av skog, främst barrskog. Skogen är Finlands

(15 av 103 ord)

Fiske

I Finland utövas fiske i ganska liten skala. En stor del

(11 av 78 ord)

Råvarutillgångar

I Finland bryts ett stort antal mineral i ett 40-tal gruvor. Huvuddelen av gruvdriften sker i privata bolag, och det statliga ägandet har successivt minskat. Regelverket för mineralexploatering är fördelaktigt samtidigt som gruvbolagen åläggs

(33 av 230 ord)

Energiförsörjning

Energiförsörjningen i Finland baseras till cirka 45 procent på fossila bränslen (olja, gas, kol, torv). Av dessa importeras hela behovet utom

(21 av 147 ord)

Industri

Industrialiseringen, som inleddes i början av 1900-talet, tog fart efter andra världskriget. Industrin byggdes då upp för att landet med industriprodukter skulle kunna betala krigsskadestånd till Sovjetunionen.

Internationaliseringen av den finländska industrin kom i gång först på 1970-talet, varefter utvecklingen har varit snabb. I dag sysselsätter industriföretagens dotterbolag utomlands fler än vad industrin sysselsätter i Finland. Den finländska produktionssektorn kännetecknas av en hög lönenivå, vilket leder till lägre priskonkurrenskraft gentemot andra länder. Därför görs

(74 av 527 ord)

Utrikeshandel

Finland är en liten och öppen marknad, som är starkt beroende av utrikeshandel. Landet slöt 1961 ett speciellt avtal med EFTA och blev senare fullvärdig medlem. Ett samarbetsavtal slöts 1973 med SEV och ett frihandelsavtal, Kevsosavtalet,

(36 av 251 ord)

Turism och gastronomi

Finland har en väl utvecklad turistnäring. Landet har årligen 5 miljoner utländska besökare. Utöver stadsturism i Helsingfors och Åbo, med avsevärda inslag av affärsresenärer, besöker många turister landet för dess vackra natur. Stora delar av landet, främst i norr och i de mellersta delarna består av orörd natur. Bland annat har Finland Europas största sammanhängande

(55 av 387 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Låtta Skogh
  • Monica Nyholm
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finland/ekonomi-och-näringsliv