Allmänt:
E. Allardt, Samhället Finland: Omvandlingar och traditioner (1985).
Terrängformer:
H. W:son Ahlmann (utgivare), Norden i text och kartor (1976);
H. Smeds, ”Finland”, i A. Sømme (utgivare), A Geography of Norden (2:a upplagan 1968).
Berggrund:
G. Gaál & R. Gorbatschev, ”An Outline of the Precambrian Evolution of the Baltic Shield” Precambrian Research 1987;
A. Simonen, ”The Precambrian in Finland” Geological Survey of Finland Bulletin 1980;
A. Simonen, Berggrundskarta över Finland: Skala 1:1 000 000, Geological Survey of Finland (1980).
Växt- och djurliv:
Fauna Fennica (1947–77);
J. Lid, Norsk, svensk, finsk flora (1985);
P. Rassi & R. Väisänen, Threatened Animals and Plants in Finland (1987).
Religion:
P.G. Lindhardt, Våra nordiska syskonkyrkor genom tusen år (1985);
V. Purmonen, Orthodoxy in Finland (1981);
O.D. Schalin (utgivare), Här restes Kristi kors (1955).
Numismatik:
L.O. Lagerqvist, Svenska mynt under vikingatid och medeltid (ca 995–1520) samt utländska mynt (ca 1140–1565) (1970);
P. Sarvas, ”Ein neuer zweiseitiger Münztyp des Königs Erich von Pommern in Turku (Åbo)”, Nordisk Numismatisk Årsskrift 1981;
P. Sarvas, ”Die mittelalterlichen Brakteaten von Turku (Åbo)”, Numismatiska Meddelanden 1989.
Massmedier:
Karl Erik Gustafsson, Dagspressens situation i Norden (5:e upplagan 1990);
T. Steinby, Finlands Tidningspress (1963);
P. Tommila (utgivare), Suomen Lehdistön Historia 1–7 (1985–88).
Bok- och förlagsväsen:
C.-R. Gardberg, Boktrycket i Finland 1–3 (1948–73);
E. Häkli (utgivare), Boken i Finland (1988);
G.E. Klemming & J.G. Nordin, Svensk boktryckerihistoria 1483–1883 (1883, jubileumsutgåva 1983);
H. Nohrström, Förlagsverksamheten i Finland: 1 Tiden intill Finska förlagsföreningens stiftande 1858 (1933);
O. Zweygbergk, Om bokförlag och bokförläggare i Finland (1958).
Litteratur:
B. Hellman & C. Zilliacus (red.), Tio finlandssvenska författare (1986);
B. Holmqvist, Modern finlandssvensk litteratur (1951);
O. Hormia, Den finska litteraturens historia fram till 1917 (1982);
R. Koskimies, Elävä kansalliskirjallisuus 1–3 (1944–49);
M. Kuusi & L. Honko, Sejd och saga (1983);
K. Laitinen, Finlands litteratur (1988);
S. Linnér (red.), Från dagdrivare till feminister (1986);
M. Mazzarella, Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen (1985);
V. Tarkiainen, Finsk litteraturhistoria (1950);
P. Tarkka, K. Laitinen & S. Willner, Författare i Finland (1983);
Th. Warburton, Åttio år finlandssvensk litteratur (1984).
Film:
P. Cowie, Finnish Cinema (ny upplaga 1990);
J. Hillier (utgivare), Cinema in Finland (1975).
Konst:
I. Racz, Skatter ur Finlands konst och kultur 3, 4, 5 (1967–69);
S. Ringbom (utgivare), Konsten i Finland: Från medeltid till nutid (2:a upplagan 1987).
Konsthantverk:
U. Hård af Segerstad, Finskt konsthantverk (1968);
E. Kruskopf, Finlands konstindustri (1989);
T. Poutasuo (utgivare), Finnish Silver (1989);
I. Rácz, Skatter ur Finlands konst och kultur 2, 4, 5 (1963, 1967, 1969).
Arkitektur:
S. Ringbom (utgivare), Konsten i Finland från medeltid till nutid (2:a upplagan 1987).
Musik:
I. Arnio, K. Karjalainen & V. Melanko (utgivare), Music of Finland (2:a upplagan 1983);
Å.L. Granholm, Finnish Jazz (1974);
M. Heiniö, Vår tids finländska tonsättare och deras bakgrund (1986);
M. Kuusi & L. Honko, Sejd och saga (svensk översättning 1983);
M. Vainio, Musik och musikliv i 1900-talets Finland (1981).
Dans:
Dancing in Finland utges regelbundet av The Dance Council of Finland.
Folkkultur:
I. Talve, Suomen kansankulttuuri (1990);
L. Virtanen, Suomalainen kansanperinne (1988).
Förhistoria:
T. Edgren m.fl., Suomen historia 1 (1984);
M. Huurre, 9000 vuotta Suomen esihistoriaa (1979);
E. Kivikoski, Finlands förhistoria (svensk översättning 1964).
Historia:
Y. Blomstedt, Suomen historia 1–8 (1984–88);
M. Engman, Lejonet och dubbelörnen: Finlands imperiella decennier (2000);
M. Engman & D. Kirby (utgivare), Finland: People, Nation, State (1989);
E. Jutikkala, Bonden i Finlands historia (1963);
E. Jutikkala & K. Pirinen, Finlands historia (svensk översättning, ny upplaga 1982);
D.G. Kirby, Finland in the Twentieth Century (1979);
M. Klinge, Runebergs två fosterland (1983);
U. Lindström & L. Karvonen (utgivare), Finland: en politisk loggbok (1987);
O. Manninen (utgivare), Finland 1917–1920 1–3 (1993–95);
Henrik Meinander, Finlands historia: Linjer, strukturer, vändpunkter (2006);
M. Norrback (utgivare), Finlands historia 1–4 (1992–1999);
Tapani Suominen & Anders Björnsson (utgivare), Det hotade landet och det skyddade: Sverige och Finland från 1500–talet till våra dagar: Historiska och säkerhetspolitiska betraktelser (1999);
P. Tommila (utgivare), Suomen kultuurihistoria 1–3 (1979–82);
S. Zetterberg (utgivare), Suomen historian pikkujättiläinen (1987).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finland/litteraturanvisning