(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Växt- och djurliv samt naturskydd

Finland, de tusen sjöarnas land, hör tajgan till. De milsvida skogarna domineras av tall, gran och björk med inslag av asp, gråal, rönn och sälg. I de södra, kustnära delarna finner man även sydligare inslag som ek, lind, lönn, bergalm, vresalm, ask och hassel. Förutom de många sjöarna är landet rikt på våtmarker (myrar och högmossar, i norr palsmyrar), varav dock många utdikats.

Floran påminner mycket om norra Sveriges. Enstaka växter som är ovanliga eller saknas här är vida utbredda

(80 av 909 ord)

Terrängformer och berggrund

Finland kan från topografisk synpunkt indelas i tre större regioner: kustlandskapet, den inre sjöplatån och höglandsområdet.

Kustlandskapet sträcker sig från den sönderbrutna kustlinjen upp till 130 km in i landet med breda kustslätter som är under 20 m ö.h. Kustslätterna är till största delen täckta av tjocka lager leror, i synnerhet norr om Finska viken. I Österbotten beror terrängens jämnhet också på förekomsten av det här relativt välbevarade subkambriska peneplanet. Landytans svaga lutning mot havet ger upphov till vidsträckta skärgårdar. Särskilt stor utbredning

(80 av 784 ord)

Klimat

Finland tillhör den kalltempererade, fuktiga klimatzonen (se klimat: Jordens klimat) och landets norra och östra delar har en klar lokalkontinental prägel. Medeltemperaturen för februari

(24 av 165 ord)

Medverkande

  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
  • Thomas Lundqvist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finland/natur