(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fram till 1870-talet

Aktiv svensk fiskeripolitik är en skapelse av det merkantilistiska 1600-talet. Särskilt efter freden i Roskilde 1658, då betydande kuststräckor och vattenområden kom under svenska kronan, växte intresset för att tillvarata saltvattenfiskets ekonomiska resurser. Tidigare expansionsperioder inom fisket hade inte berört svenska kuststräckor. Det medeltida sillfisket kring Skåne var en dansk angelägenhet i lika hög grad som de stora fångsterna i Bohuslän under perioden 1556–87. Detta innebär inte att det svenska fisket tidigare varit obetydligt. Tvärtom upptog fisk en visserligen för

(80 av 699 ord)

1870–1913

På 1870-talet började de svenska fiskarna tillämpa den danska fisketekniken med snurrevad. När man från 1893 kunde förvara fångsten levande i fiskebåtarnas lastutrymmen (kvassarna) intensifierades detta

(26 av 184 ord)

Efter 1914

Första världskriget innebar för det svenska fisket att fångsterna från fiskevattnen vid Shetlandsöarna och i Nordsjön reducerades. Den relativa prisökningen på fisk gynnade dock näringen, och antalet yrkesfiskare steg. Trålfisket fortsatte att utvecklas, och fångsterna ökade fram till krigsslutet,

(39 av 276 ord)

Medverkande

  • Rune Bunte
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Saltvattensfiskets utveckling i Sverige. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiske/saltvattensfiskets-utveckling-i-sverige