flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar. Floder är viktiga länkar i det globala hydrologiska kretsloppet. De är kommunikationsleder och transporterar vatten

(25 av 175 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vattendragens sedimenttransport

Den totala transporten av sediment med floderna från kontinenter till världshav beräknas uppgå till i genomsnitt 15 000–20 000 miljoner ton per år. Till detta kommer ca 4 000 miljoner ton kemiskt lösta substanser per år. Endast en mindre del av det material

(43 av 281 ord)

Floders längsprofil och form

En typisk längsprofil av en flod från källorna till havet har ett brant övre lopp och blir därefter allt flackare fram till utloppet. Flodnätet

(24 av 166 ord)

Floders biologi

Från källan till flodmynningen förändras vattendragets vattenkemiska och fysikaliska förhållanden. Detta avspeglas i de organismgrupper som förekommer längs vattendraget. Organismerna fyller en viktig funktion genom att omsätta och frigöra näringsämnen till nedströms liggande sträckor. Livet i floden är därför beroende av de biologiska och kemiska processer som äger rum i tillrinnande bäckar och åar.

image/jpeg

flod. Schematisk bild av hur ett vattendrag och sammansättningen av dess organismer förändras från källa

(71 av 503 ord)

Flodbäddshöjning

När en flod i sitt nedre lopp på flackare mark saktar av sitt flöde avlastas sediment, som till en del stannar på flodbädden, vilken därigenom höjs. Detta fenomen ligger bakom

(30 av 210 ord)

Flodvändningsprojekt

Stora mängder vatten har i bl.a. Kazakstan, Ryska federationen och Ukraina avletts från sydgående floder, främst för bevattningsändamål. Huvuddelen av detta vatten avdunstar, med minskat flöde till Kaspiska havet och Svarta havet som följd, i sin tur med vittgående negativa konsekvenser. Även

(42 av 297 ord)

Medverkande

  • Anders Kullberg
  • Anders Rapp
  • Bengt Hubendick
  • Harald Grip

Litteraturanvisning

H. Angel & P. Wolseley, Levande vatten (svensk översättning 1983);
L.B. Leopold & K.S. Davis, Water ( 1966);
J.O. Mattsson m.fl., Globala kretslopp, Svensk Geografisk Årsbok ( 1989);
R.L. Vannote m.fl., The River Continuum Concept, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences ( 1980);
D.E. Walling & D.W. Webb, Erosion and Sediment Yield: A Global Overview ( 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flod. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flod