flygindustri, flygplansindustri, del av transportmedelsindustrin med tillverkning, reparation och tillsyn av flygplan och flygplansmotorer.

(14 av 94 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

En politiserad marknad i förändring

I slutet av 1980-talet var ett trettiotal länder i världen engagerade i någon form av flygtillverkning, men endast ett dussintal var av större betydelse internationellt. Vid sidan av Sovjetunionen och USA var det bara Frankrike, Storbritannien och Tyskland som hade tillräcklig industriell kapacitet för att utveckla och tillverka moderna flygplan för samtliga marknadssegment. Uppskattningar av flygindustrins storlek i Sovjetunionen rankade den som god tvåa, inte långt efter USA. När det gällde

(70 av 494 ord)

The Big Three blir the Big Two

De höga forsknings- och utvecklingskostnaderna har alltid gjort flygtillverkning riskfylld, vilket förklarar både det tidigare så omfattande statliga engagemanget och det ovanligt höga tempot i företagskoncentrationen under

(27 av 188 ord)

Teknik och internationell utveckling

Det var först med bensinmotorns tillkomst som det blev möjligt att flyga med motorkraft (1903, se Wilbur Wright). Första världskriget blev det stora avstampet för serietillverkning av flygplan i de krigförande länderna och olika flygplanstyper utvecklades för olika militära behov.

Efter kriget bildades en rad flygbolag för civilt trafikflyg. Under mellankrigstiden var Tyskland tekniskt ledande, medan den civila flygtrafiken fick allt större utbredning i USA, där introduktionen av radiofyrar och instrument för flygning i moln och mörker gjorde passagerarflygningen snabbare

(80 av 643 ord)

Svensk flygindustri före andra världskriget

De första flygplansfabrikerna etablerades i Sverige strax före första världskriget för licenstillverkning av franska och tyska plan. De två viktigaste var AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona och AB Södertälje Werkstäders Aviatikavdelning. Utan stöd från staten kunde de privata tillverkarna

(40 av 285 ord)

Saab Flygdivision och Volvo Flygmotor

Licenstillverkning av brittiska flygmotorer ägde sedan 1930 rum vid Noab Flygmotorfabriker AB, som 1941 förvärvades av Volvo och bytte namn till Svenska Flygmotor AB, 1970 ändrat till Volvo Flygmotor AB (numera Volvo Aero Corporation). När kriget bröt ut 1939 ingick flygvapnet och Saab ett tioårsavtal som i realiteten gav Saab monopol på utveckling och produktion av svenska militärflygplan. Som

(59 av 421 ord)

Efter kalla kriget: nischproduktion och europeisering

På 1980-talets nya och expanderande marknad för regionalt trafikflyg lyckades den traditionellt militärberoende svenska flygindustrin göra en uppmärksammad inbrytning. Under 1980-talet utvecklade flygdivisionen vid Saab-Scania, fram till 1985 i samarbete med amerikanska Fairchild, ett turbopropplan

(35 av 248 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark

Litteraturanvisning

Litt.
Hans G. Andersson, SAAB: Flygplan sedan 1937 ( 1990);
Klaus Richard Böhme, Svenska vingar växer: Flygvapnet och flygindustrin 1918–1945 ( 1982);
K. Hayward, The British Aircraft Industry ( 1989);
Ulf Olsson, Upprustning och verkstadsindustri i Sverige under det andra världskriget ( 1973).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, flygindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flygindustri