folkhälsa, det allmänna hälsotillståndet i en befolkning. Medan ansvaret för individers hälsa är ett samspel mellan individ och samhälle är folkhälsan i högre grad ett ansvar för samhället.

(28 av 199 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mått på hälsa

Utgår man från Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa som ”tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp” krävs kvalificerade mått på hälsa för att fastställa hälsotillståndet i

(34 av 237 ord)

Folkhälsan i Sverige

Även om medellivslängden i Sverige har ökat och blivit bland de högsta i världen är det inte enbart helt friska år som lagts till livet. Vi lever allt längre, men kroniska sjukdomar eller tillstånd efter akuta sjukdomsepisoder, till exempel hjärtinfarkt och stroke, gör att många lever med lätt eller måttligt svår ohälsa under ett stort antal år. Omkring tre fjärdedelar

(60 av 423 ord)

Skillnaden mellan god och dålig folkhälsa

De viktigaste faktorerna bakom god eller dålig folkhälsa är framför allt

1) den allmänna välfärden och hur den fördelas;

2) människors livsstil (kost- och motionsvanor, alkohol, rökning, droger);

3) hälso- och sjukvårdens effektivitet;

4) ärftliga faktorer;

5) miljön.

Utbildning och god ekonomi är

(38 av 270 ord)

Folksjukdomar

De från folkhälsosynpunkt mest betydelsefulla folksjukdomarna i Sverige är hjärt–kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, tumörsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, olycksfallsskador och

(17 av 120 ord)

Folkhälsa i globalt perspektiv

De viktigaste orsakerna till god folkhälsa har berörts tidigare. Regionalt, nationellt och internationellt bedrivs ett omfattande, målinriktat arbete för att förbättra folkhälsan. Internationellt ansvarar Världshälsoorganisationen (WHO) för ett omfattande

(29 av 207 ord)

Folkhälsoarbetet i Sverige

På den nationella nivån har staten ett betydande folkhälsoansvar. Staten har en viktig roll när det gäller att utforma en hälsopolitik som syftar till att skapa förutsättningar för god hälsa i hela befolkningen. Nationella folkhälsokommittén

(35 av 245 ord)

Utbildning och forskning

Forskning om de faktorer som bestämmer folkhälsan och om hur dessa kan påverkas bedrivs på flera ställen i Sverige, Norden och

(21 av 146 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Sven-Olof Isacsson

Litteraturanvisning

Litt.
Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen;
Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan (slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén), SOU 2000:91.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, folkhälsa. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkhälsa