folkreligion och folkreligiositet, benämningar med delvis skiftande innebörd; oklarheten beror bl.a. på att de används som översättning för termer som inom olika språk inte har helt samma innebörd. Dessutom står de ibland också för olika former av övertro, såsom tro på naturväsen (t.ex. näcken och skogsrået) och på gengångare o.d., och utgör då en del av folktron. Inom religionsvetenskapen används ”folkreligion” och ”folkreligiositet” om trosföreställningar och bruk som på ett folkligt plan, inte minst i det gamla bondesamhället, är knutna

(80 av 634 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Göran Gustafsson

Litteraturanvisning

”Folk Religion” respektive ”Popular Religion”, The Encyclopedia of Religion ( 1987);
J. Baumgartner (utgivare), Wiederentdeckung der Volksreligiosität ( 1979);
M. Ebertz & F. Schultheis (utgivare), Volksfrömmigkeit in Europa ( 1986);
Anders Gustavsson, Forskning om folkligt fromhetsliv ( 1976);
Berndt Gustafsson, Svenska folkets religion ( 1969);
J. Straarup, Kyrkan i förorten ( 1985);
P.H. Vrijhof & J. Wardenburg (utgivare), Official and Popular Religion ( 1979);
P. Williams, Popular Religion in America ( 1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, folkreligion. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkreligion