(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Könlös fortplantning

Hos flercelliga alger och lavar förekommer fragmentering , då avbrutna stycken av bålen tjänstgör som förökningskroppar (diasporer). Hos många högre växter sker en könlös (vegetativ) förökning med hjälp av förgrenade jordstammar, varifrån många nya skott kan växa upp. Sådana jordstammar kan vara tjocka, korta och kraftiga rhizom (som hos getrams, iris och vitsippa) eller tunnare, långa och revlika (som hos kirskål och kvickrot). Andra växter (t.ex. jordgubbe, revsmörblomma och smultron) kan föröka sig med ovanjordiska revor, från vilka dotterplantor växer

(80 av 563 ord)

Könlig fortplantning

Vid könlig fortplantning bildar föräldraindividerna hanliga och honliga könsceller, gameter, i särskilda organ som kallas gametangier.

Vid befruktningen smälter en honlig och en hanlig gamet samman med varandra till en så kallad zygot. Vanligen sker sammansmältning mellan gameternas plasma, plasmogami, och mellan deras kärnor, karyogami; oftast sker sammansmältningen direkt vid befruktningen, men hos högre svampar sker kärnsammansmältningen långt efter plasmasammansmältningen.

image/jpeg

fortplantning.

(63 av 428 ord)

Medverkande

  • Olle G. Olsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Växter och svampar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fortplantning/växter-och-svampar