foʹrum (latin), inom processrätten benämning på den domstol som har såväl saklig och funktionell som lokal behörighet att uppta ett visst mål till prövning. Medan den sakliga och den funktionella behörigheten framgår av regleringen av ifrågavarande specialdomstol respektive instansordningen, handlar rättegångsbalkens (RB) forumregler främst om den lokala behörigheten, det vill säga vilken anknytning ett mål ska ha till domstolens geografiska upptagningsområde för att domstolen ska vara behörig.

Forumreglerna utgår från ett allmänt forum (forum generale), där talan kan väckas i

(80 av 638 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Anders Stening

Litteraturanvisning

P.O. Ekelöf, Rättegång (8:e upplagan 2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, forum. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/forum-(processr)