frikommun, kommun eller landsting som befriats från viss statlig detaljreglering. Enligt frikommunlagen (1984: 382) kunde regeringen genom avsteg från föreskrifter i lagar och andra författningar ge

(26 av 181 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

Frikommunförsöket: Erfarenheter av försöken med en friare nämndorganisation, SOU 1991:25; Frikommunförsöket: Erfarenheter av försöksverksamheten med avsteg från statlig reglering m.m., SOU 1991:68–69.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, frikommun. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frikommun