Gabon [gabo:ʹn, franskt uttal gabõʹ], republik i västra Centralafrika; 268 000 km2, 2,1 miljoner

(14 av 94 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Gabons centrala delar upptas av Ogooués flodsystem. De många bifloderna har skurit ut djupa dalar i landets inre delar, och på

(21 av 146 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

De centrala och östra delarna av Gabon avvattnas av floden Ogooué. Ett nät av bifloder sönderdelar sluttningarna till de hästskoformigt liggande inre högländerna.

(23 av 163 ord)

Klimat

Gabons läge på ömse sidor om ekvatorn medför ett tropiskt regnskogsklimat

(11 av 62 ord)

Växt- och djurliv

Landets naturliga vegetation utgörs till ca 3/4 av regnskogar och resterande arealer i östra delarna av delvis lövfällande skogar. Exploateringen av skogarna har varit mycket måttlig, och fortfarande är 75 % av

(32 av 219 ord)

Naturskydd

Gabon hade 2010 fyra nationalparker och flera större naturreservat, bl.a. det

(11 av 18 ord)

Befolkning

Gabons genomsnittliga befolkningstäthet (8 invånare per km2) är en av regionens lägsta. Samtidigt har landet regionens högsta urbaniseringsgrad (89 procent av befolkningen bor i städer). De största städerna är huvudstaden Libreville (797 000 invånare, 2012) och Port-Gentil (150 500). De största befolkningskoncentrationerna på landsbygden återfinns i områden med plantagejordbruk, främst i norra delen

(53 av 370 ord)

Språk

Officiellt språk är franska. De inhemska språken tillhör alla bantuspråken. De

(11 av 46 ord)

Religion

De första portugiserna nådde det område i västra Afrika som i dag utgör republiken Gabon 1472. Från 1500-talet och framåt fick portugiserna konkurrens av holländare, fransmän, spanjorer och

(28 av 194 ord)

Utbildning

Gabon har obligatorisk skolgång mellan sex och 16 års ålder. Utbildningen ges i statlig regi men också i

(18 av 128 ord)

Sociala förhållanden

Gabon är ett efter afrikanska förhållanden relativt rikt land, som dock präglas av ett ojämnt fördelat välstånd. Trots det lever

(20 av 137 ord)

Näringsliv

Trots att stor del av befolkningen är beroende av jordbruket är

(11 av 72 ord)

Jordbruk

Produktionen inom jordbruket har under lång tid varit stagnerande eller sjunkande. En stor

(13 av 90 ord)

Skogsbruk

Ungefär 3/4 av Gabons yta är täckt av skog, mestadels regnskog. Före

(12 av 79 ord)

Mineral och energi

Olja, som utvunnits sedan 1956, är landets viktigaste exportvara. Landet är den nionde största oljeproducenten i Afrika; 2010 stod

(19 av 132 ord)

Industri

Gabon har en begränsad tillverkningsindustrin som i huvudsak är så kallat

(11 av 65 ord)

Utrikeshandel

Gabon har sedan självständigheten haft positiv handelsbalans. Det stora beroendet av

(11 av 52 ord)

Kommunikationer

Transportnätet är dåligt utbyggt, vilket har hämmat landets ekonomiska utveckling. Den

(11 av 66 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Gabon är ganska blygsam (29 tidningsex. per 1 000 inv., 1996). Det finns två dagliga tidningar

(18 av 115 ord)

Statsskick och politik

Gabon fungerade i praktiken som en enpartistat från självständigheten från Frankrike

(11 av 41 ord)

Statsskick

Efter inre oroligheter antogs 1991 en ny grundlag, som sedan dess ändrats flera gånger. Ändringarna syftade främst till att förlänga

(20 av 141 ord)

Politik

När landets första president, Leon M’ba, avled 1967 efterträddes han av vicepresidenten Albert-Bernard Bongo, som senare bytte namn till Omar Bongo. Landet hade dittills i praktiken varit en enpartistat, men 1968 blev uttryckligen Parti démocratique gabonais (PDG) det enda tillåtna partiet. Först 1990 infördes flerpartisystem.

Vid de presidentval som genomfördes 1993, 1998

(52 av 371 ord)

Rättsväsen

När Gabon blev självständigt 1960 behöll det en omfattande, av fransmännen

(11 av 53 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 4 700 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 68 ord)

Konst och konsthantverk

En stor del av den traditionella konsten och konsthantverket i Gabon är knuten till hemliga sällskap.

(16 av 109 ord)

Musik

All folkmusik i Gabon är i grunden vokalt baserad. Korta melodiska fraser, i omväxlande stigande och fallande rörelser med främst kvart-, kvint- och septimaintervall, är oftast byggda på diatonala förråd av 5–6 toner. Via växelsångsteknik av fråga–svar-typ bildas dessutom en flerstämmighet av kontrapunktisk art. Förutom trummor av olika

(48 av 338 ord)

Förhistoria

Gabons förhistoria tillhör de mest okända i Centralafrika och bygger främst på

(12 av 81 ord)

Historia

Portugisiska sjömän ankom 1472 till Gabons kust, som de gav namnet Gabão. Handelsmän från São Tomé besökte ofta Gabon, där de framför allt köpte ädelträ och elfenben. Enda europeiska bosättningen ägde rum på ön Corisco, där nederländska slavjägare slog sig ned under 1600-talet. Brittiska och franska handelsmän besökte kusten av och till, men det var portugiserna som dominerade handeln. Slavhandeln, som var omfattande från 1760-talet till 1840-talet, avskaffades formellt 1815 men fortsatte inofficiellt i stor skala fram till cirka 1880,

(80 av 616 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
P. Alexandre & J. Binet, Le groupe dit Pahouin (1958);
Efraim Andersson,Ethnologie religieuse des Kuta 1–2 (1987–90);
J.W Fernandez, Bwiti: An Ethnography of the Religious Imagination in Africa (1982);
G. Tessman, Die Pangwe 1–2 (1913).
Förhistoria:
F. Van Noten,The Archaeology of Central Africa (1982).
Historia:
J.F. Barnes, Gabon: Beyond the Colonial Legacy (1992);
D.E. Gardinier,Historical Dictionary of Gabon (2:a upplagan 1994);
P. Péan, Affaires Africaines (1983);
B. Weinstein, Gabon (1966).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Gabon. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gabon