Den första sekvenseringen av människans genom utfördes dels inom det internationella offentligt finansierade Human Genome Project, HGP, dels av det amerikanska företaget Celera Genomics. Konkurrensen mellan dessa organisationer resulterade i ökande resursinsatser, vilket medförde att analysen av människans genom fortskred betydligt snabbare än vad som ursprungligen förutsågs.

En första ”arbetsskiss” av

(51 av 363 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Genetisk variation mellan människor

Den genetiska variationen mellan människor är ofullständigt studerad, bl.a. eftersom endast ett fåtal individer donerat det DNA som sekvenserats hittills. Man har funnit att variabla nukleotider, SNP, förekommer i en frekvens av

(32 av 226 ord)

Ärftliga sjukdomar

För ärftliga sjukdomar som orsakas av en enda gen, s.k. monogent betingade sjukdomar, har man identifierat drygt 1 000

(18 av 124 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Ulf Pettersson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Människans genom. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genom/människans-genom