geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter. Tidsskalan är uppbyggd av två skalor, en kronostratigrafisk, dvs. en schematiserad förteckning över den relativa ordningsföljden av bergartssekvenser, och en kronometrisk, dvs. en serie absoluta åldrar hos vissa stratigrafiskt väldefinierade bergarter baserade på radiometriska dateringsmetoder. Genom att sammanfoga dessa skalor erhåller man en absolut kronologi över jordens

(63 av 446 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Vid 1700-talets slut hade det vuxit fram ett försök till allmängiltigt schema över tillkomsten av olika bergarter. Den s.k. neptunistiska teorin (se neptunism) innebar att vissa bergartstyper alltid var av en och samma ålder, oavsett var de påträffades. Detta schema, som främst bar Abraham Gottlob Werners signum, var tänkt att äga giltighet över hela jorden. Det hade följande indelning:

Urbergarter, primära eller primitiva bergarter. Hit räknades granit, gnejs, glimmerskiffer, porfyr, basalt och urkalksten. Dessa ansågs vara de första kemiska utfällningarna

(80 av 609 ord)

Medverkande

  • Björn Sundquist

Litteraturanvisning

G.B. Dalrymple, Ancient Earth, Ancient Skies ( 2004);
F.M. Gradstein m.fl., A Geological Time Scale 2004 ( 2004);
C.L.E. Lewis & S.J. Knell (utgivare), The Age of the Earth: From 4004 BC to AD 2002 ( 2001);
J.G. Ogg m.fl., The Concise Geologic Time Scale ( 2008);
P. Wyse Jackson, The Chronologers’ Quest: The Search for the Age of the Earth ( 2006).
Nätadressen till IUGS stratigrafiska kommission är http://www.stratigraphy.org.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, geologisk tidsskala. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/geologisk-tidsskala