geoteʹrmisk energi (av geo- och grekiska theʹrmē ’värme’), energi i form av värme som finns

(15 av 105 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Småskalig användning

På vissa håll når den geotermiska energin upp till markytan i form av

(13 av 89 ord)

Storskalig användning

I större skala nyttjas geotermisk energi på ett stort antal platser världen runt. Utvinning av geotermisk energi föregås av

(19 av 127 ord)

Elproduktion

Elproduktion med geotermisk ånga utförs genom att denna direkt från ett

(11 av 65 ord)

Varmvattenproduktion

Geotermiskt varmvatten, geotermalvatten, används för uppvärmning, oftast via fjärrvärmenät. Om källtemperaturen är tillräckligt hög sker överföringen till fjärrvärmenätet via värmeväxlare. På Island, där förutsättningarna är gynnsamma, kan hela Reykjavík

(29 av 201 ord)

Framtidsutsikter

Eftersom den geotermiska energin härrör från jordens inre, vars totala lagrade energimängd är synnerligen stor och som dessutom tillförs ny

(20 av 142 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Leif Bjelm
Källangivelse
Nationalencyklopedin, geotermisk energi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/geotermisk-energi