glaciäʹr (franska glacier, till glace ’is’), ismassa som rör sig genom

(11 av 48 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Glaciärernas massbalans

Glaciärernas tillväxt eller minskning under ett år styrs av den årliga massbalansen, som uttrycks som skillnaden mellan årets ackumulation (tillskott av massa genom snönederbörd, rimfrost, vinddriven snö, snöskred från

(29 av 202 ord)

Jordens glaciärer

Cirka 10 % av jordens landareal täcks av glaciärer med en sammanlagd volym av ca 33 miljoner km3, varav 91 % finns i den antarktiska inlandsisen. Tre fjärdedelar av jordens färskvattensresurser finns som fruset vatten i våra glaciärer. Volymen utgör mindre än 2 % av jordklotets totala

(47 av 316 ord)

Bildning av glaciäris

Glaciärer uppstår i områden med kallt klimat där delar av vinterns snötäcke finns kvar vid smältsäsongens slut. Sammanpackning och kristallomvandling (snömetamorfos)

(21 av 148 ord)

Morfologiska glaciärtyper

Med hänsyn till glaciärernas storlek, form och utbredningsmönster skiljer man på flera morfologiska glaciärtyper. Inlandsisar är våra största glaciärer. De har en flackt välvd kupolform och täcker hela kontinentområden, även höga bergskedjor. Inlandsisar rör sig radiellt från en central isdelare ut mot iskanten, och

(44 av 311 ord)

Glaciärernas temperatur

Isens temperatur har avgörande betydelse för glaciärernas hydrologi och geofysiska egenskaper, och en indelning görs i tempererade och polära glaciärer. Tempererade eller varma glaciärer har smältpunktstemperatur från ytan ned till bottnen. Vintertid är vanligtvis temperaturen i ytlagren lägre, men

(39 av 278 ord)

Glaciärernas rörelse

Glaciärer rör sig nedåt längs bergssluttningar och dalgångar eller sprids från en central isplatå ut över omgivande landområden. Rörelsen drivs av gravitationen, som orsakar spänningar i den sluttande glaciärisen. Glaciärer

(30 av 213 ord)

Det glaciala landskapet

Glaciärer lämnar tydliga spår efter sig i landskapet. Den glaciala erosionen är mycket påtaglig i bergsområden, där dalglaciärer och

(19 av 132 ord)

Medverkande

  • Lena Adrielsson

Litteraturanvisning

Litt.:
D.J.A. Evans & D.I. Benn, Glaciers & glaciation (1998);
M. Hambrey & J. Alean, Glaciers (2:a upplagan 2004);
P. Holmlund & P. Jansson, Glaciologi (2003);
R.LeB. Hooke, Principles of Glacier Mechanics (2:a upplagan 2005);
P.G. Knight, Glaciers (1999).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, glaciär. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/glaciär