De nutida gotländska dialekterna härstammar från forngutniskan, det vikingatida och medeltida språket på Gotland. Forngutniskan uppvisar sådana avvikelser gentemot fornsvenskan (och forndanskan) att den brukar betraktas som ett självständigt nordiskt språk. Forngutniskt språk finns representerat i ett rätt betydande antal runinskrifter från 900- och 1000-talen fram till 1500-talet, i en medeltida handskrift av Gutalagen (med Gutasagan) samt i ytterligare ett par handskrifter.

I nutida gotländska dialekter finns ett antal arkaismer vid sidan av novationer. Till de viktigaste ålderdomliga dragen hör

(80 av 578 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Dialektexempel i transkription med grov beteckning

–Jaa, di vidd gänn sägä lekktår Klintbärr här i Lau danska Men di sägd Mass(e) å för all

(18 av 124 ord)

Dialektexempel: översättning

–Jaa, de ville gärna säga lektor Klintberg här i Lau då. Men de sa Masse också för

(17 av 119 ord)

Medverkande

  • Lars-Erik Edlund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Dialekter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gotland/dialekter