grafisk formgivning, grafisk design, den fas i planeringen av en trycksak

(11 av 37 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Ända sedan människan fick ett skriftspråk har hon arbetat medvetet med den visuella utformningen. Därom vittnar egypternas hieroglyfer i lågrelief i tempel och i gravkamrar, de romerska inskriptionernas majuskelskrift (versala bokstäver) samt den utsökta typografin i böcker från boktryckarkonstens första decennier.

På 1890-talet kom grafisk formgivning att utvecklas till en särskild profession. År 1891 startade William Morris The Kelmscott Press och inledde en renässans för den typografiska och trycktekniska

(69 av 492 ord)

De senaste decennierna

Modernismens idé att formen följer funktionen har varit en ledstjärna även inom grafisk design. I huvudsak gäller det fortfarande, men, mot mitten av 1970-talet och då främst i USA, märktes tydligt att även andra idéer vunnit insteg. En nytt, mer intuitivt, mångfasetterat och lekfullt sätt att hantera

(47 av 331 ord)

Utvecklingen i Sverige

I Sverige arbetade Waldemar Zachrisson och Hugo Lagerström för en estetisk förnyelse av boktrycket under seklets första årtionden. Akke Kumlien, som 1916 blev konstnärlig ledare vid Norstedts förlag , lyfte fram en

(32 av 215 ord)

Formgivarens arbete

I nutida grafisk formgivning är typografin och alla dess uttrycksmöjligheter – svartvita bilder eller bilder i färg, fotografier eller tecknade illustrationer, färgfält och tomma vita ytor, linjer och andra grafiska former, olika slag av

(34 av 241 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindström

Litteraturanvisning

B. Berndal & P. Frigyes, Typiskt typografiskt ( 1990);
E.M. Gottschall, Typographic Communications Today ( 1989);
P.B. Meggs, A History of Graphic Design ( 3:e upplagan 1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, grafisk formgivning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grafisk-formgivning