Hos människan räknas graviditetens (havandeskapets) längd ofta från första dagen av den sista menstruationen före befruktningen, eftersom den exakta tidpunkten för befruktningen

(22 av 153 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hormonell omställning

Befruktning sker i äggledaren då en sädescell och en äggcell smälter samman. Det befruktade ägget transporteras genom äggledaren ned till livmodern, där

(22 av 155 ord)

Fastställande av graviditet

Av många skäl är det viktigt att så tidigt som möjligt konstatera om uteblivna menstruationsblödningar beror på graviditet. Detta kan göras

(21 av 145 ord)

Graviditetssymtom

Menstruationen uteblir eftersom vidare ägglossningar blockeras. Illamående och ibland kräkningar speciellt på morgonen är vanliga under de första månaderna. Orsaken till graviditetsillamående är inte känd. En lugn och ”graviditetsanpassad” livsföring och små men tätare måltider kan hos en del minska dessa obehag. I svåra

(44 av 303 ord)

Fostrets tillväxt

När embryot är 3–4 veckor gammalt (i graviditetsvecka 5–6) är det ungefär 5 mm långt. Vid 8 veckors ålder (graviditetsvecka 10) övergår embryot till att kallas foster. Det är då ca 3 cm långt från huvud till rumpa och har anlagt de inre organen. Se vidare fosterutveckling.

image/jpeg

graviditet. En människa på gränsen mellan embryo och foster, 8–9 veckor

(60 av 410 ord)

Viktökning och kost

En normal viktökning hos kvinnan under en graviditet är 10–15 kg. Ungefär hälften av viktökningen är foster, moderkaka, fostervatten och bröstens tillväxt. Blodmängden ökar, vilket kan motsvara ett

(28 av 199 ord)

Levnadsvanor

Normal fysisk aktivitet och motion är ofarliga under en normal graviditet. Vissa ”tyngre” sporter bör bedrivas med måtta.

(18 av 125 ord)

Mödrahälsovård

Under graviditeten behöver den blivande modern undersökas av läkare och barnmorska för att man ska kunna konstatera att tillväxten av livmoder och foster sker normalt och att inga graviditetskomplikationer inträffar. Detta görs vanligen på mödravårdscentraler,

(35 av 247 ord)

Graviditetskomplikationer

Blödningar från livmodern kan inträffa och bör alltid föranleda kontakt med läkare eller mödravårdscentral. En sparsam blödning tidigt under graviditeten förekommer ibland och behöver inte vara tecken på någon komplikation. Upprepade och rikligare blödningar kan vara en signal om att risk föreligger för missfall, vilket drabbar ungefär 10 % av alla graviditeter. Blödning tidigt under graviditeten i förening med buksmärtor kan vara symtom på

(64 av 450 ord)

Förlossningsängslan

Att känna oro inför en förlossning och för förlossningssmärta är helt

(11 av 47 ord)

Medverkande

  • Göran Rybo
  • Jörgen Malmquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Graviditet hos människan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/graviditet/graviditet-hos-människan