Guinea [gine:ʹa], stat i Västafrika; 246 000 km2, 12,6 miljoner invånare (2020). Guinea

(13 av 88 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Guineas atlantkust upptas av tropisk regnskog, sandmarker och odlade områden. Öster därom reser sig den savannklädda Fouta Djallon-platån. I detta område ligger

(22 av 153 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

En 50–80 km bred slätt närmast innanför kusten utgör en av Guineas fyra topografiska regioner, Nedre Guinea. Ett stort antal floddalar som bildar djupa vikar och utstickande klippuddar, särskilt

(29 av 204 ord)

Klimat

Guinea ligger i den tropiska zonen med hög fuktighet. Regntiden infaller

(11 av 66 ord)

Växt- och djurliv

Landet ligger på den nordvästliga gränsen av det västafrikanska skogsområdet, och den naturliga vegetationen utgörs dels av regnskog (i sydöst), dels av trädsavann,

(23 av 161 ord)

Naturskydd

Det finns en nationalpark, Badiar, samt ett par större naturreservat, bland

(11 av 35 ord)

Befolkning

Guinea hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 51 invånare per km2. Huvuddelen av befolkningen är koncentrerad till platåområdena i mellersta Guinea. På grund av en tidigare hög migration antas cirka 2 miljoner guineaner leva utomlands.

2018 beräknades att 35 procent av befolkningen bodde

(43 av 305 ord)

Språk

Officiellt språk är franska. De inhemska språken tillhör två grenar av

(11 av 67 ord)

Religion

Med almoraviderna kom islam på 1000-talet till det västafrikanska område som dagens Guinea är en del av. På 1600-talet kom muslimska migranter till Guineas högland och etablerade sig utmed Miloflodens stränder, där de grundade stadsstaten Baté med huvstaden Kankan. Baté blev en muslimsk enklav som lockade många studenter

(48 av 338 ord)

Utbildning

Utbildningsväsendet i Guinea är starkt präglat av fransk tradition. Utbildningen är kostnadsfri på alla nivåer. Obligatorisk sexårig

(17 av 117 ord)

Sociala förhållanden

Guinea har ett förhållandevis väl utbyggt socialförsäkringssystem som omfattar bl.a. arbetsskade-, sjuk-, handikapp- och pensionsersättningar. Centrala beslut reglerar dessutom minimilön samt total arbetstid per vecka. Hälsotillståndet i landet är dock dåligt och

(32 av 227 ord)

Näringsliv

Trots stora mineralfyndigheter och hög jordbrukspotential har den ekonomiska utvecklingen sedan självständigheten 1958 varit negativ, och Guinea är i dag ett av världens 25

(24 av 166 ord)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Trots mineralsektorns snabba utveckling är jordbruket fortfarande den viktigaste ekonomiska sektorn. Tillväxten under 1970- och 80-talen var låg på grund av låga producentpriser och stark

(25 av 173 ord)

Mineral

Gruvdriften är en av Guineas viktigaste ekonomiska sektorer. Guinea har 30 procent av världens kända bauxitfyndigheter av mycket hög kvalitet och är en världens största producenter. Bauxit

(27 av 189 ord)

Energi

Guinea saknar kända fyndigheter av fossila bränslen. Man letar emellertid efter

(11 av 51 ord)

Industri

Industrin i Guinea är föga utvecklad och är i första hand

(11 av 60 ord)

Utrikeshandel

Guineas handelssituation har förbättrats sedan bauxitutvinningen startade i början av 1970-talet,

(11 av 59 ord)

Kommunikationer

Kvaliteten på vägnätet i Guinea anses vara otillräcklig, och sedan självständigheten

(11 av 68 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Guinea är mycket liten. Den allmänna nyhets- och sporttidningen

(11 av 67 ord)

Statsskick och politik

Guinea har sedan självständigheten 1964 haft en bräcklig demokrati med auktoritära

(11 av 12 ord)

Statsskick

Guineas författning utarbetades 2010 av Nationella övergångsrådet, som efter den militärkupp som följde på

(14 av 96 ord)

Aktuell politik

Lansana Conté segrade i presidentvalen 1993, 1998 och 2003 och hans Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) fick stor majoritet i parlamentsvalen 1995 och 2002. En splittrad och undertryckt opposition och tvivelaktiga valarrangemang bäddade för regimens fortsatta maktinnehav.

Conté avled

(41 av 292 ord)

Rättsväsen

När Guinea blev självständigt 1958 bevarade det banden med den dessförinnan

(11 av 33 ord)

Mänskliga rättigheter

Under 2010-talet tog Guinea sina första steg mot demokrati sedan landets självständighet 1958. Övergången kom vid flera tillfällen att kantas av folkliga protester som urartade i våldsamma sammandrabbningar mellan de protesterande och säkerhetsstyrkor.

Övervåld och

(35 av 244 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om

(11 av 72 ord)

Litteratur

Den moderna skönlitteraturen, skriven på franska, började uppmärksammas först vid tiden för självständigheten (1958) men bygger

(16 av 113 ord)

Konst och konsthantverk

Även om folkgruppen baga befolkningsmässigt är en liten grupp i Guinea är deras konst känd. Särskilt framträdande

(17 av 117 ord)

Musik

Musikutövningen i Guinea är nödvändig i såväl religiösa riter som social samverkan. Vokala inslag med instrumentalt ackompanjemang är grunden för polyrytmik och flerstämmig improvisation, där växelsång förhärskar och där dans gestaltar musikaliska upplevelser. Både muslimsk och senare västerländsk musik har påverkat den inhemska musiktraditionen. En rik flora av instrument, framför allt stränginstrument och

(53 av 373 ord)

Förhistoria

Mikrolitiska stenredskap är funna tillsammans med slipade yxor och keramik från

(11 av 47 ord)

Historia

Guineas ursprungliga befolkning drevs på 700-talet ut mot kusten av invandrare, särskilt susu och malinke, som etablerade mindre kungadömen i det inre av Guinea. Cirka 1000–1550

(26 av 185 ord)

Självständighet, diktatur och kupper

År 1946 uppnådde Guinea status som franskt översjöiskt territorium. Parti démocratique de Guinée (PDG) upprättades året efter, och under ledning av Sékou Touré kämpade partiet för Guineas självständighet, som nåddes 2 oktober 1958. Förbindelsen med Frankrike avbröts, och nästan all ekonomisk och teknisk hjälp upphörde. President Tourés idéer om självständig ”afrikansk socialism” gav Guinea en speciell politisk roll bland de unga afrikanska staterna. Den ekonomiska utvecklingen gick emellertid dåligt; det

(70 av 497 ord)

Guinea under Condé

Politiskt har Guinea sedan 2010 präglats av maktkampen mellan president Alpha Condé och dennes parti Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) och i första hand den tidigare premiärministern Cellou Dalein Diallo (född 1952),

(33 av 225 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Håkansson
 • Göran Andersson
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Jessica Christoffersen
 • Lars Rudebeck
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
G.S. Cansdale, West African Snakes (1961);
D. Gledhill, West African Trees (1972);
J. Hutchinson & J.M. Dalziel, Flora of West Tropical Africa, (2:a upplagan 1954–72);
W. Serle m.fl., The Collins Field Guide to the Birds of West Africa (1977).
Befolkning (Etnografi):
J. Suret-Canale, La République de Guinée (1970).
Litteratur:
R. Cornevin, Littératures d’Afrique noire de langue française (1976);
S. Gikandi, Reading the African Novel (1987);
L. Kesteloot, Les ècrivains noirs de langue française (1963).
Historia:
M. Bah, Construire la Guinée après Sekou Touré (1990);
N. Bari, Chroniques de Guinée (1994);
Sid Barry Boubacar (utgivare), Conflict, Livelihoods and Poverty in Guinea-Bissau (2007);
Joshua B. Forrest, Lineages of State Fragility: Rural Civil Society in Guinea-Bissau (2003);
Th.E. O’Toole, Historical Dictionary of Guinea (Republic of Guinea/Conacry) (1978).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Guinea. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/guinea