Guinea-Bissau [gineabissauʹ], stat på Afrikas västkust; 36 000 km2, 1,9 miljoner

(11 av 86 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Guinea-Bissau består av ett till stor del skogtäckt, låglänt kustland och ett inre savannklätt slättlandskap.

Enligt

(16 av 114 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Hela Guinea-Bissau utom den del som gränsar mot Guinea är lågland. Kustområdet är genomkorsat av ett stort antal floddalar som ger upphov

(22 av 154 ord)

Klimat

Guinea-Bissau utmärks av ett hett och fuktigt klimat. Längs kusten härskar

(11 av 74 ord)

Växt- och djurliv

Den naturliga vegetationen utgörs i södra kustregionen av delvis lövfällande regnskog (i synnerhet på öarna finns alltjämt en

(18 av 122 ord)

Naturskydd

Drygt 10 % av Guinea-Bissaus landareal är under någon form av naturskydd.

(12 av 20 ord)

Befolkning

Guinea-Bissau har en befolkningstäthet av 53 invånare per km2. 2019 bodde 43 procent av befolkningen på landsbygden, vilket innebär att Guinea-Bissau är ett av regionens minst

(26 av 187 ord)

Språk

Portugisiska är det officiella språket. De inhemska språken tillhör två olika

(11 av 53 ord)

Religion

På 1100-talet kom halvnomadiska boskapsskötare av falunifolket till det område som i dag är Guinea-Bissau. När Maliriket expanderade på 1200-talet kom mandinkafolket till området. Både fulani och mandinka

(28 av 199 ord)

Utbildning

Utbildning är obligatorisk enbart på grundskolenivån. Denna börjar vid sju års ålder och varar i sex år.

(17 av 120 ord)

Sociala förhållanden

Guinea-Bissau är ett av världens fattigaste länder, och hälsotillståndet hos landets invånare är bland de sämsta i världen. Tillgången på sjukvård är begränsad; det finns tio sjukhussängar

(27 av 187 ord)

Näringsliv

Guinea-Bissaus näringsliv domineras nästan totalt av jordbruket. Den industri som finns är föga utvecklad och främst inriktad på livsmedelsproduktion. Stora underskott i handelsbalansen och stora utlandsskulder har gjort

(28 av 199 ord)

Jordbruk och naturresurser

Jordbruket (inklusive fiske och skogsbruk) är Guinea-Bissaus viktigaste ekonomiska sektor. Ris är den viktigaste matgrödan och odlas främst i landets södra delar. Återkommande torrperioder och

(25 av 176 ord)

Utrikeshandel

Guinea-Bissaus export domineras av fiske- och jordbruksprodukter och importen av manufaktur

(11 av 36 ord)

Kommunikationer

Under inbördeskriget byggdes av strategiska skäl 3 400 km vägar i Guinea-Bissau,

(12 av 71 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Guinea-Bissau är mycket liten (5 tidningsex. per 1 000 invånare,

(12 av 59 ord)

Statsskick och politik

Guinea-Bissau blev självständigt från Portugal 1974. Landet har sedan upplevt ett

(11 av 21 ord)

Statsskick

Författningen antogs 1984 och har därefter reviderats flera gånger. Under slutet av 1980-talet påbörjades en demokratiseringsprocess

(16 av 112 ord)

Politik

I presidentvalet 1994, det första sedan demokrati infördes, segrade João Bernardo Vieira, som varit statschef sedan han 1980 tog makten i en statskupp. Han avsattes 1999 av militären och gick i landsflykt. I presidentvalet året efter besegrade Kumba Ialá (1952–2014), som representerade Partido para a Renovação Social (PRS), PAIGC:s kandidat Malam Bacai Sanhá (1947–2012).

PAIGC, som var ledande i kampen mot den portugisiska kolonialmakten och som sedan självständigheten varit den dominerande politiska kraften i landet, har fortfarande stort inflytande.

(79 av 559 ord)

Rättsväsen

När Guinea-Bissau blev självständigt 1973 fortsatte landet att i brist på

(11 av 25 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt, omfattar (2009) 6 500 man och är

(13 av 80 ord)

Konst och konsthantverk

I Guinea-Bissaus konsthistoria har särskilt folkgruppen bidyogos konst och konsthantverk uppmärksammats, bl.a.

(12 av 83 ord)

Arkitektur

I kustområdet, där befolkningen tidigare levde under det dubbla trycket av invandring av omgivande folk och europeiska slavhandlare, bor man än i dag

(23 av 158 ord)

Historia

Det område som nuvarande Guinea-Bissau omfattar låg perifert i förhållande till de stora handelsrutter som gick genom Sahara. Det var först under Ghanarikets expansion på 800-talet som invandringen ökade. Under

(30 av 211 ord)

Självständighet

Landets första president blev Luís Cabral, bror till den 1973 mördade PAIGC-ledaren. Den nya regimens omfattande reformprogram fastnade i politisk och ekonomisk kris. I november 1980 genomförde premiärminister João Bernardo Vieira en statskupp, och de tidigare planerna på en sammanslutning mellan Guinea-Bissau och Kap Verde kullkastades.

Med fördjupad stagnation och biståndsberoende – Sverige har varit en av de allra

(59 av 414 ord)

Politiskt dödläge

I mars 2009 dödades arméchefen general Tagme Ne Waie i ett bombattentat och några timmar senare sköts president Vieira ihjäl av soldater som stått generalen nära. I juni dödades flera politiker av soldater efter anklagelser om kuppförsök. Trots allt hölls presidentval senare samma sommar och i den andra valomgången segrade PAIGC:s kandidat Malam Bacai Sanhá. Den politiska oron har fortsatt med demonstrationer, påstådda kuppförsök

(64 av 453 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
G.S. Cansdale, West African Snakes (1961);
D. Gledhill, West African Trees (1972);
J. Hutchinson & J.M. Dalziel, Flora of West Tropical Africa,(2:a upplagan 1954–72);
W. Serle m.fl., The Collins Field Guide to the Birds of West Africa (1977).
Historia:
R. Galli & J. Jones, Guinea-Bissau: Politics, Economics and Society (1987);
L. Rudebeck, Guinea-Bissau: A Study of Political Mobilization (1974);
L. Rudebeck, ”Att söka lyckan”: Demokratisering i Guinea-Bissau (1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Guinea-Bissau. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/guinea-bissau