Fröding, Gustaf, född 22 augusti 1860, död 8 februari 1911, författare. Fröding föddes på Alsters gård i Värmland och var genom sin släkt djupt förankrad i värmländskt bruks- och herrgårdsliv; hans morfar var biskop Carl Adolph Agardh; en syssling till honom var far till Jonas Fröding. Efter studentexamen i Karlstad studerade Fröding vid Uppsala universitet 1880–83 och vårterminen 1885 men avlade ingen examen.

I januari 1887 fick han anställning på den radikala Karlstads-Tidningen men lämnade detta arbete hösten 1888, då

(80 av 724 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bertil Nolin

Litteraturanvisning

Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie (1969–);
I. Algulin, ”Gustaf Fröding – mellan romantik och modernism”, i Nittitalsförfattare i 80-talsperspektiv ( 1986);
S. Bergsten, Gustaf Fröding ( 1999);
J. Cullberg, Gustaf Fröding och kärleken: En psykologisk och psykiatrisk studie ( 2004);
Eva Jonsson, Hospitaltidens lyrik: Textkritisk edition av Gustaf Frödings lyriska produktion dec. 1898–mars 1905 ( 2002);
J. Landquist, Gustaf Fröding ( 1964);
G. Michanek, Fröding och Ida Bäckmann ( 1955);
G. Michanek, En morgondröm ( 1962);
A. Munthe, Frödings sociala diktning ( 1929);
D. Nordmark (utgivare), Möten med Fröding: Sex uppsatser ( 2008);
D. Nordmark, Pajas, politiker och moralist: Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885–1896 ( 2010);
Henry Olsson, Fröding ( 1950);
Henry Olsson, Vinlövsranka och hagtornskrans ( 1970);
I. Rosenblad, Gustaf Frödings bibliografi 1–2 ( 1978–84);
I. Rosenblad, Samtida kritik i svensk press av Gustaf Frödings diktsamlingar 1891–1898 ( 1991);
L. Rühling, Die Abwehr des Ennui: Modernität und Moderne im lyrischen Werk Gustaf Frödings ( 1990);
J. Szczepánski, Litteratur om Gustaf Fröding: En bibliografi ( 1984);
K. Warmland, Gustaf Fröding ( 1999);
K. Warmland, Den sorgsne skrattarn: En bok om Frödings dikter ( 2004);
E. Zillén, Den lekande Fröding: En författarskapsstudie ( 2001).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Gustaf Fröding. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gustaf-fröding