Natur:
T. Arnborg & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Hälsingland och Härjedalen (1951);
S. Birger, Härjedalens kärlväxter (1908);
K.Bylin, Härjedalens fåglar och fågelmarker (1981).
Dialekter:
H. Geijer, ”Härjedalens folkmål”, O. Sjögren (utgivare), Sverige 6 (1924);
E. Jessen, ”Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland”, Historisk tidsskrift, 1875;
J. Reitan, Vemdalsmålet (1930).
Ortnamn:
S. Brink, ”Tännäs”, Namn och bygd 1985;
B. Flemström, ”Sockennamnen” i D. Lindquist (utgivare), Härnösands stift i ord och bild (1953);
G. Holm, ”Hur länge har det funnits samer i Jämtland–Härjedalen?” i J. Sandnes (utgivare) Folk og ressurser i nord (1983);
E. Modin, Härjedalens ortnamn och bygdesägner (3:e upplagan 1949);
P. Olsson, ”Ortnamnen i Jämtland och Herjeådalen jämte upplysningar om byarnes ålder”, Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift 1896–1901.
Näringsliv:
E.J. Bergström m.fl., Härjedalen: Natur och kulturhistoria (2:a upplagan 1991).
Arkitektur:
E.J. Bergström m.fl., Härjedalen: Natur och kulturhistoria (2:a upplagan 1991);
J. Raihle & S. Rentzhog, Hus att vårda: Byggnadskultur i Jämtland och Härjedalen (1975);
J. Raihle, ”Datering av profana timmerhus från medeltiden i Jämtland och Härjedalen”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 1990.
Musik:
Nils Andersson & Olof Andersson, Svenska låtar, Jämtland och Härjedalen 1–2 (1926–27, faksimilupplaga 1973);
E.J. Bergström, Härjedalens spelmän och låtar (1980).
Folkkultur:
E.J. Bergström m.fl., Härjedalen: Natur och kulturhistoria (2:a upplagan 1991);
M. Nodermann, ”Byggmästare och timmermän i Jämtland och Härjedalen under 1700-talets senare hälft”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 1992.
Förhistoria:
O. Hemmendorff (utgivare), Arkeologi i fjäll, skog och bygd 1–2 (1989);
G. Magnusson, ”Härjedalen” i Sverker Janson & E.B. Lundberg (utgivare), Med arkeologen Sverige runt (3:e upplagan 1987);
I. Zachrisson (utgivare), Möten i gränsland: Samer och germaner i Mellanskandinavien (1997).
Historia:
N. Ahnlund m.fl., Jämtlands och Härjedalens historia 1–5 (1945–90);
E. J. Bergström, Härjedalens historia (1985);
N-E. Eriksson, ”Det äldsta gränsdokumentet om Härjedalen och Jämtland”, Historisk tidsskrift (Oslo) 1984.
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/härjedalen/litteraturanvisning