hettiʹter, forntida indoeuropeiskt folk i centrala Mindre Asien. Invandringen dit ägde

(11 av 37 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Det äldsta riket

Hettiterna övertog i området existerande städer och fördrev eller assimilerade deras urbefolkning, hattierna. Omkring 1800 f.Kr. förstörde den hettitiske kungen

(20 av 138 ord)

Stormaktsperioden

Under 1300-talet f.Kr. återfick hettiterriket sin internationella betydelse under kung Suppiluliuma. Efter att Tushratta, kungen i det hurritiska Mitanniriket, mördats erövrades Mitanni och gjordes till en hettitisk vasallstat. I väster erövrades Arzawa, i norr

(34 av 237 ord)

Imperiets fall och de nyhettitiska stadsstaterna

Strax efter 1200 f.Kr. upphörde det hettitiska riket att existera. Detta sammanföll med oroligheter i hela östra medelhavsområdet. Egyptiska källor talar om

(22 av 155 ord)

Återupptäckten av hettiterna och arkiven i Hattusa

Med hettiterrikets fall försvann också hettiterna ur det allmänna medvetandet; för t.ex. den grekiska historietraditionen var de för avlägsna i tid och rum för att vara kända. Av Bibelns omnämnanden drog forskarna aldrig

(33 av 231 ord)

Språk

Se hettitiska.

(2 av 2 ord)

Religion

Hettitisk religion innehöll element från olika kulturområden. I den fundamentala gudakretsen var solen, Siu, och stormguden Tarhu ledande. De namnen är indoeuropeiska; Hattusas äldsta gudaförsamling var i övrigt

(28 av 197 ord)

Konst och arkitektur

Den bevarade hettitiska konsten utgörs framför allt av reliefer, inte sällan arkitektoniska. Stadsmurarna i Hattusa pryddes av lejonprotomer, sfinxer och gudareliefer i stort format. Även i Alaca hüyük finns en sfinxport och dessutom orthostater (grundblock till en vägg eller mur) med reliefer. Motiven hos dessa varierar,

(46 av 326 ord)

Medverkande

  • Folke Josephson
  • Paavo Roos

Litteraturanvisning

E. Akurgal & M. Hirmer, Die Kunst der Hethiter ( 1961);
F. Cornelius, Geschichte der Hethiter ( 1973);
O.R. Gurney, The Hittites ( 1981);
J.G. Macqueen, The Hittites and their contemporaries in Asia Minor ( 1975).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hettiter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hettiter