hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem. Hjärtan förekommer hos många djurgrupper. Djur kan

(20 av 136 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Människan och andra däggdjur

(1 av 1 ord)

Anatomi

Alla däggdjur har ett hjärta som är uppdelat i två halvor, vänster och höger, skilda åt av en skiljevägg (septum). Varje halva består av två rum, av vilka de tunnväggiga benämns förmak (atrium) och de tjockväggiga, större benämns kammare (ventrikel). Under fostertiden, då lungorna ännu inte används för syrsättning av blodet, finns förbindelser mellan hjärtats högra och vänstra halva bland

(60 av 423 ord)

Klaffar

För att säkerställa att blodet strömmar i rätt riktning genom hjärtat (jämför blodomlopp) finns enkelriktade ventiler (klaffar) inuti hjärtat, dels mellan förmak och kammare, dels mellan kamrarna och lungartären respektive aorta. Hjärtats klaffar är av två typer, segelklaffar och fickklaffar.

Segelklaffar

(41 av 286 ord)

Blodförsörjning

Hjärtmuskulaturen får sitt blod genom två kransartärer (koronarartärer), som avgår från aorta strax intill aortaklaffarna. Den vänstra kransartären, normalt den större, för blod till större delen av vänster kammares vägg. Den delar sig efter en kort sträcka i två stora

(40 av 283 ord)

Retledningssystem

Hjärtat har ett retledningssystem som är uppbyggt av speciella muskeltrådar, vilka kan såväl alstra som leda elektriska impulser. Impulserna utgår normalt från sinusknutan, belägen intill det ställe i höger förmak där övre hålvenen mynnar. Från sinusknutan sprids de elektriska signalerna

(40 av 285 ord)

Hjärtat och autonoma nervsystemet

Hjärtats aktivitet påverkas av det autonoma nervsystemet. Impulser når hjärtat via sympatiska nerver från vasomotorcentrum i förlängda märgen via ryggmärgen, den sympatiska gränssträngen och en nervförgrening belägen i närheten av aortabågen. En stimulering

(33 av 229 ord)

Arbetsfaser

Hjärtat arbetar i två faser, en sammandragningsfas (systole) och en fyllnads- eller avslappningsfas (diastole). Under systole drar kammarmuskulaturen ihop sig, varvid klaffarna mellan förmak och kammare stängs och

(28 av 198 ord)

Minutvolym

Den mängd blod som lämnar vänster kammare under systole kallas hjärtats slagvolym och är i vila omkring 70 ml. Hjärtats minutvolym (cardiac output), det vill säga den mängd blod som vänster kammare pumpar

(33 av 234 ord)

Hjärtats sjukdomar

Se hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

(5 av 5 ord)

Andra djur

Hos flera djurgrupper finns kontraktila kärl som drar ihop sig och driver blodet framåt i cirkulationssystemet. Så är det hos slemmaskar och hos ringmaskar. Hos många ringmaskar har dock det stora framåtledande kärlet på ryggsidan fått en hjärtliknande funktion. Hos daggmaskar finns dessutom flera kraftigt förtjockade kärl som i maskens framände löper från ryggkärlet

(54 av 380 ord)

Leddjur

Leddjur har ett hjärta som är beläget på ryggsidan. Det kan vara långsträckt, som hos de flesta insekter, eller kompakt, som hos

(22 av 152 ord)

Blötdjur

De flesta blötdjur har ett trerummigt hjärta med två förmak och en kammare. Det finns vanligen ett förmak per gäle. Pärlbåtarna (Nautilus) bland bläckfiskarna har således fyra

(27 av 186 ord)

Ryggradsdjur

Hos ryggradsdjur ligger hjärtat på buksidan och pumpar blodet framåt i

(11 av 21 ord)

Fiskar

Hos fiskar består hjärtat i ordning bakifrån av fyra rum: vensäcken (sinus venosus), förmaket (atrium), kammaren (ventrikeln) och hjärtkonen (conus arteriosus). Den senare är reducerad hos benfiskarna men ersätts hos dem av en elastisk utvidgning av den ventrala aortan,

(39 av 273 ord)

Groddjur

Groddjur har ett trerummigt hjärta med två förmak och en kammare. Kammaren är helt odelad, men

(16 av 108 ord)

Kräldjur

Hos kräldjur, fåglar och däggdjur saknas hjärtkonen; den är inkorporerad i kamrarna eller de stora artärernas nedre delar. Även vensäcken är kraftigt reducerad hos kräldjur och fåglar. Hos däggdjuren har den försvunnit,

(32 av 226 ord)

Fåglar

Även fåglar har ett fyrrummigt hjärta med två förmak och två

(11 av 58 ord)

Medverkande

  • Anders Lundquist
  • Lars Rydén
  • Patrick Meurling
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hjärta. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hjärta