(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Anatomi

Alla däggdjur har ett hjärta som är uppdelat i två halvor, vänster och höger, skilda åt av en skiljevägg (septum). Varje halva består av två rum, av vilka de tunnväggiga benämns förmak (atrium) och de tjockväggiga, större benämns kammare (ventrikel). Under fostertiden, då lungorna ännu inte används för syrsättning av blodet, finns förbindelser mellan hjärtats högra och vänstra halva

(59 av 421 ord)

Klaffar

För att säkerställa att blodet strömmar i rätt riktning genom hjärtat (jämför blodomlopp) finns enkelriktade ventiler (klaffar) inuti hjärtat, dels mellan förmak och kammare, dels mellan kamrarna och lungartären respektive aorta. Hjärtats klaffar är av två typer, segelklaffar och fickklaffar.

Segelklaffar

(41 av 286 ord)

Blodförsörjning

Hjärtmuskulaturen får sitt blod genom två kransartärer (koronarartärer), som avgår från aorta strax intill aortaklaffarna. Den vänstra kransartären, normalt den större, för blod till större delen av vänster kammares vägg. Den delar sig efter en kort sträcka i två stora

(40 av 283 ord)

Retledningssystem

Hjärtat har ett retledningssystem som är uppbyggt av speciella muskeltrådar, vilka kan såväl alstra som leda elektriska impulser. Impulserna utgår normalt från sinusknutan, belägen intill det ställe i höger förmak där övre hålvenen mynnar. Från sinusknutan sprids de elektriska signalerna

(40 av 285 ord)

Hjärtat och autonoma nervsystemet

Hjärtats aktivitet påverkas av det autonoma nervsystemet. Impulser når hjärtat via sympatiska nerver från vasomotorcentrum i förlängda märgen via ryggmärgen, den sympatiska gränssträngen och en nervförgrening belägen i närheten av aortabågen. En stimulering

(33 av 229 ord)

Arbetsfaser

Hjärtat arbetar i två faser, en sammandragningsfas (systole) och en fyllnads- eller avslappningsfas (diastole). Under systole drar kammarmuskulaturen ihop sig, varvid klaffarna mellan förmak och kammare stängs och

(28 av 197 ord)

Minutvolym

Den mängd blod som lämnar vänster kammare under systole kallas hjärtats slagvolym och är i vila omkring 70 ml. Hjärtats minutvolym (cardiac output), det vill säga den mängd blod som vänster kammare pumpar

(33 av 234 ord)

Hjärtats sjukdomar

Se hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

(5 av 5 ord)

Medverkande

  • Lars Rydén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Människan och andra däggdjur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hjärta/människan-och-andra-däggdjur