Den effektivisering som skett av livsmedelsproduktionen ställer emellertid mycket stora krav på djuren. Det har därför varit ett viktigt inslag, framför allt i svensk och övrig nordisk husdjursavel, att också beakta djurens hälsa och funktioner i övrigt i avelsurvalet. Ett framgångsrikt avelsarbete med en ras eller djurpopulation förutsätter en hel kedja av händelser, där kunskap om djurens egenskaper och ärftlighet skall paras med organisatoriska åtgärder.

Till en början måste man noga definiera avelsmålet för den aktuella djurrasen. Det innebär t.ex.

(80 av 649 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jan Philipsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Husdjursavelns teknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/husdjursavel/husdjursavelns-teknik