indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning. Indelning innebär i detta sammanhang att bestämda statliga inkomster direkt anvisas för att täcka bestämda utgifter. Under den tid då samhället dominerades av naturahushållning utgjorde naturaprodukter en stor del av statens inkomster. Då dessa inte kunde fraktas längre vägar anslogs de i stället till försörjning av en statlig ämbetsman som verkade på platsen. På detta sätt avlönades bl.a. landsstatens personal och prästerna. I det följande behandlas

(80 av 646 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Göran Larsson

Litteraturanvisning

Lars Ericson, ”Forskning kring det yngre militära indelningsverket igår – idag – imorgon”, Militärhistorisk tidskrift 1987;
Lars Ericson, Svenska knektar: Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred (1995);
Meddelanden från Krigsarkivet 12 (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, indelningsverket. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indelningsverket