indianer, amerinder, de folkslag som tillsammans med inuiter och aleuter utgör den amerikanska dubbelkontinentens

(14 av 97 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nordamerika

Under förcolumbisk tid bebodde indianerna hela Nordamerika, och det stora flertalet försörjde sig

(13 av 87 ord)

Kulturområden

De nordamerikanska indiankulturerna brukar på grundval av försörjningssystem indelas i kulturområden, av vilka några kom att utveckla sina särdrag först efter européernas ankomst. Kulturområdena sammanfaller inte med de olika språkfamiljerna. Vid tiden för européernas ankomst talades i Nordamerika

(38 av 268 ord)

Den europeiska expansionen

Kontakten med européer medförde undergång för många indianfolk. Indianernas antal reducerades kraftigt, huvudsakligen till följd av spridningen av för dem okända sjukdomar såsom smittkoppor. Men kontakten

(26 av 183 ord)

Indianpolitik

Indianernas kamp för sin överlevnad fortsatte dock. Kampen har handlat om att få behålla resterna av sitt land, att tala det egna språket och att

(25 av 175 ord)

Mexico och Centralamerika

De äldsta säkra bevisen för människans närvaro i regionen dateras till ca 10000 f.Kr., men vissa fynd kan vara betydligt äldre. Liksom i Nordamerika försörjde sig dessa paleoindianer

(28 av 198 ord)

Norra Mexico

Detta nederbördsfattiga, ibland ökenliknande område är mindre lämpat för jordbruk. Dess spridda indianfolk var jägare och samlare, vilka med tiden även kom att ha odlingar, om än i mindre

(29 av 207 ord)

Mesoamerika

Områdets skiftande ekologi med nederbördsrika lågländer och halvtorra högländer har medfört lokal specialisering och stor teknisk variation, t.ex. inom jordbruk och hantverk. Detta har resulterat i intensiv handel och andra kulturkontakter mellan olika folk. Efter 1200 f.Kr. uppstod befolkningstäta stads- och

(41 av 288 ord)

Södra Centralamerika

Området innefattar tropiska lågländer utmed atlantkusten och högländer utmed Stilla havet. Jordbruket etablerades tidigt, men här fick rotfrukter, t.ex. maniok och batat, större betydelse än i Mesoamerika. Trots avsaknad av statsbildningar uppvisar regionen avancerad konst

(35 av 250 ord)

Sydamerika

Lämningar i södra Argentina visar att jägarfolk hade nått sydligaste Sydamerika 9000 f.Kr., och andra fynd tyder på att kontinenten kan ha befolkats långt tidigare än så. Invandringen ägde rum via Panamanäset, som före 7000 f.Kr. täcktes av savann, och fortsatte längs de andinska bergskorridorerna och sannolikt även längs kusterna. Merparten av Amazonbäckenets regnskogsområden befolkades troligen senare, i samband med att kassavaodlande svedjebrukare som arawak- och tupí-folken från Amazonflodens nedre lopp omkring 3000 f.Kr. började expandera uppströms längs dess olika

(80 av 741 ord)

Medverkande

  • Alf Hornborg
  • Jan-Åke Alvarsson
  • Mikael Kurkiala
  • Staffan Brunius

Litteraturanvisning

Nordamerika:
J.-Å. Alvarsson (utgivare), Amerikas indiankulturer (2:a upplagan 1998):
E. Englund & Y. Svenström, Indianernas När, Var, Hur ( 2:a upplagan 1981);
A.M. Gibson, The American Indian ( 1980);
J. Jennings & R. Spencer m.fl. (utgivare), The Native Americans ( 1965);
C. Waldman, Atlas of the North American Indian ( 1985).
Mexico och Centralamerika:
R. Wanchope (utgivare), Handbook of Middle American Indians 1–15 (1964-75);
M.W. Helms, Middle America: A Culture History of Heartland and Frontiers ( 1975);
J.H. Steward (utgivare), Handbook of South American Indians 4 ( 1948);
D. Stone, Pre-Columbian Man Finds Central America ( 1972);
M.P. Weaver, The Aztecs, Maya and their Predecessors ( 2:a upplagan 1981).
Sydamerika:
J.-Å. Alvarsson (utgivare), Amerikas indiankulturer (2:a upplagan 1998):
W. Dostal (utgivare), The Situation of the Indian in South America ( 1972);
Andrew Gray, The Amerindians of South America ( 1987);
D.R. Gross (utgivare), Peoples and Cultures of Native South America ( 1973);
J. Hemming, Red Gold: The Conquest of the Brazilian Indians ( 1978);
P.J. Lyon (utgivare), Native South Americans ( 1974);
J.H. Steward & L.C. Faron, Native Peoples of South America ( 1959).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, indianer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indianer