Landets ekonomiska utveckling kom i gång under senare delen av 1960-talet. Under Suhartos regim kom en rad femåriga utvecklingsplaner, Repelita I–VI, som gav riktlinjer för Indonesiens ekonomiska och sociala utveckling och för statens investeringar och därtill information för privata investerare. Under de 30 åren med Repelitaplaneringen låg den årliga BNP-tillväxten på mellan drygt 5 procent och drygt 8,5 procent, vilket var

(61 av 435 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

År 2017 bidrog jordbruk, inräknat skogsbruk och fiske, med 14 procent till BNP och svarade för drygt 38 procent av sysselsättningen i Indonesien. Från jordbruket kommer ungefär en fjärdedel av exportinkomsterna (däri är då inte exporten av fossila bränslen inräknad).

Ris är baslivsmedlet och under 1960-, 70- och början av 80-talet var det viktigaste målet i landets utvecklingspolitik att uppnå självförsörjning med ris.

(63 av 445 ord)

Skogsbruk

Näst efter Brasilien har Indonesien världens största areal av tropisk skog. År 2005 betecknades 76 procent av landytan som skogsmark, men en betydande del därav hade blivit improduktiv till följd av de senaste decenniernas rovavverkning. Nära en fjärdedel av skogsmarken utgörs av ursprunglig regnskog och betydligt mer är sekundär skog,

(50 av 354 ord)

Fiske

Kustfiske har av tradition stor lokal betydelse och svarar tillsammans med sötvattensfiske för huvuddelen av det animaliska proteinet i befolkningens kost. År 1982 förklarades allt vatten mellan Indonesiens

(28 av 198 ord)

Mineral

Indonesien har betydande tillgångar på flera viktiga mineral. Utvinning sker framför allt i stora dagbrott i perifera delar av landet och medför allvarlig miljöpåverkan med djupa sår i landskapet, förstört vatten och hälsoproblem för lokalbefolkningen. Gruvbolagen ger stora inkomster åt staten medan ytterst lite kommer

(45 av 319 ord)

Energi

Förekomsterna av olja och naturgas har haft stor betydelse för landets ekonomiska utveckling, och fossila bränslen var under 1970- och 80-talen den dominerande varugruppen i exporten. Oljeutvinningen ökade särskilt mycket mellan 1967 och 1977 då en mängd avtal skrevs mellan den indonesiska staten och multinationella oljebolag. Därefter medförde OPEC:s produktionskvoter att

(51 av 362 ord)

Industri

I mitten av 1960-talet svarade landets tillverkningsindustri för mindre än 10 procent av BNP, och bortsett från en liten textilindustri skedde varuproduktionen hantverksmässigt. Därefter främjade staten på olika sätt en industrialisering för att minska importbehovet, skapa arbetstillfällen

(37 av 264 ord)

Utrikeshandel

Under första hälften av 1980-talet bestod tre fjärdedelar av exporten av råolja och naturgas. Därefter blev regimens mål att bredda

(20 av 136 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indonesien/näringsliv