infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus,

(11 av 48 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Infektionssjukdomar hos människan

Det invaderande smittämnet har inte bara förmåga att slå sig ned och föröka sig utan kan också sprida sig i kroppens vävnader genom lymfa och blod och där eventuellt frisätta toxiska substanser som är fjärrverkande. De flesta symtom på infektionssjukdom uppstår emellertid inte som en följd av den skada som smittämnet ger upphov till utan när kroppens försvarssystem har identifierat något främmande och riktar sitt angrepp mot det främmande. Då frisätts ett batteri av signalsubstanser som ger upphov till bland

(80 av 1096 ord)

Infektionssjukdomar hos husdjur

Infektionssjukdomar har ”alltid” funnits hos djur. En av de tidigast dokumenterade sjukdomarna är rabies hos hund. Det är rimligt att anta att många av de smittämnen som förekommer hos domesticerade djur fanns redan hos vilda djur och följde med när djuren togs i människans tjänst. De speciella förhållanden som hållandet av domesticerade djur innebär har medfört att nya smittämnen har utvecklats. Detta blev särskilt tydligt under 1900-talet då en industrialiserad djurhållning med stora besättningar och intensiva produktionssystem infördes. En ny

(80 av 881 ord)

Infektionssjukdomar hos växter

Infektionssjukdomar hos växter kan orsakas av virus (t.ex. mosaiksjuka), bakterier, svampar

(11 av 49 ord)

Medverkande

  • Anders Engvall
  • Bo Ursing
  • Lars Olof Björn
  • Ragnar Norrby
Källangivelse
Nationalencyklopedin, infektionssjukdomar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/infektionssjukdomar