inomhusklimat, sammanfattande benämning på fysikaliska faktorer i inomhusmiljön, t.ex. temperaturförhållanden, luftrörelser, luftfuktighet, luftens innehåll av partiklar och gaser, ljus- och ljudförhållanden. Tillsammans

(22 av 151 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Temperatur

Människans upplevelse av inomhustemperaturen bestäms inte enbart av den tekniskt uppmätta

(11 av 51 ord)

Drag

Drag kan vara förknippat med hög lufthastighet men kan också subjektivt

(11 av 27 ord)

Fuktighet

Den relativa luftfuktigheten i en lokal är främst beroende av utomhusluftens temperatur och fuktighet. Detta

(15 av 107 ord)

Luftkvaliteten

Luften inomhus påverkas av utomhusluftens halt av föroreningar och i än högre grad av föroreningar som skapas

(17 av 121 ord)

Belysning

En god och effektiv belysning skall styras av behoven och ha

(11 av 61 ord)

Buller

Upplevelsen av bullerstörningar varierar med ljudets nivå och frekvensinnehåll men också

(11 av 78 ord)

Andra faktorer

Radongasens sönderfallsprodukter, radondöttrarna, avger joniserande strålning och kan medföra en ökad

(11 av 53 ord)

Medverkande

  • Kjell Andersson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, inomhusklimat. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/inomhusklimat