(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Landlevande

Insekter är primärt landlevande, och på land har de framgångsrikt lyckats

(11 av 76 ord)

Sötvattenslevande

En del insekter har sekundärt blivit sötvattenslevande. Många, såsom bäcksländor, trollsländor

(11 av 49 ord)

Havslevande

Mycket få insekter har emellertid lyckats ta havet i besittning; ute

(11 av 76 ord)

Individtäthet

I vissa miljöer kan individrikedomen av insekter vara enorm. I skogsmark kan det finnas mer än 1 000 hoppstjärtar per liter förna. Myggor kan svärma i sådana mängder att de bildar

(31 av 208 ord)

Växtätare

Många insekter är växtätare. Eftersom nästan alla växter skyddar sig mot angrepp genom att producera giftiga eller illasmakande substanser är varje insektsart hänvisad till den eller de växtarter vars gift den under utvecklingens gång

(34 av 239 ord)

Nektar och pollen

Insekter äter ofta pollen och nektar. Nektar är en sockerhaltig vätska som växterna producerar just för att locka till sig insekter så att dessa skall pudras med pollen och transportera pollenet

(31 av 218 ord)

Predatorer

Många insekter är predatorer på andra insekter eller andra ryggradslösa djur. Anpassningarna

(12 av 81 ord)

Parasitoider

En bland insekter mycket framgångsrik strategi, besläktad med predation, är att vara parasitoid. En parasitoid utvecklas inuti (endoparasitoid) eller utanpå (ektoparasitoid) sitt värddjur, vilket till slut blir urätet och dör (jämför parasitism). Det är alltid larverna

(36 av 257 ord)

Parasiter

Det är betydligt ovanligare i insektsvärlden att vara parasit – dvs. en

(12 av 79 ord)

Mutualism

Mutualism – dvs. en relation där båda parter drar nytta av samlevnaden – är däremot vanlig. Förhållandet mellan blomväxters pollination

(20 av 140 ord)

Medverkande

  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Levnadssätt och föda. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/insekter/levnadssätt-och-föda