integrerad krets, IC-krets (engelska integrated circuit), elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.

(28 av 200 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Äran av att ha uppfunnit den integrerade kretsen tillskrivs numera Jack S. Kilbyoch Robert Noyce gemensamt. Kilby från Texas Instruments visade 1958 en integrerad krets där ett antal komponenter i samma germaniumbricka förbundits med tunna trådar. Noyce och hans medarbetare på Fairchild

(42 av 307 ord)

Tillverkning

Integrerade kretsar tillverkas genom planarteknik: halvledarkomponenter formas genom lokal dopning av det halvledarsubstrat i vilket komponenterna är integrerade (se halvledarkomponent). De integrerade kretsarna byggs upp, skikt för skikt, genom att olika ledarlager, skilda från varandra av isolerande skikt (t.ex. kiseldioxid, SiO2), läggs på ytan genom olika

(46 av 331 ord)

Konstruktion

Arbetet med att konstruera integrerade kretsar är i dag helt datoriserat (datorstödd konstruktion, CAD). För vissa väldefinierade typer av kretsar behöver konstruktören endast specificera kretsens funktion med ett s.k. hårdvarubeskrivande språk, t.ex. VHDL (VHSIC hardware description language), varefter en kompilator bearbetar kretsbeskrivningen och producerar den slutliga kretslayouten, dvs. det mönster av rektanglar som skall överföras till kiselytan via fotomaskerna.

(59 av 419 ord)

Medverkande

  • Kjell O Jeppson

Litteraturanvisning

Kjell O. Jeppson, Halvledarteknik ( 1984);
G. Markesjö & L. Ödling, Konstruera med CAD ( 1985);
www.itrs.net/ntrs/publntrs.nsf , ( SEMATECH).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, integrerad krets. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/integrerad-krets