Under 1900-talet har ett omfattande socialförsäkringssystem vuxit fram parallellt med det isländska välfärdssamhället. Försäkringarna liknar i stora drag dem som finns i de övriga nordiska länderna. Det finns allmän ålderspension, änkepension, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring, liksom familjestöd m.m.

År 1946 stiftades en försäkringslag som behandlade sjukdoms-, arbetslöshets-, handikapp-, ålderdoms- och socialhjälpsfrågor. Därmed blev Island det första nordiska land som inrättade ett enhetligt socialt försäkringssystem.

De sociala utgifterna på Island uppgick

(70 av 495 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Gudmundur Kristjansson
  • NE-redaktionen (uppdatering)
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sociala förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/island/sociala-förhållanden