IT-säkerhet, samlingsterm för allt som rör säkerhet för data i IT-system. Ordet används då man koncentrerar sig på hela IT-miljön, såväl kommunikation som lagring och bearbetning av data. Andra näraliggande termer är datasäkerhet, där fokus är på åtgärder för att skydda data som sådana, och informationssäkerhet, som fokuserar på den information som data representerar och skyddsbehov från det perspektivet. Oberoende av term är syftet detsamma, nämligen att korrekta data skall nå rätt person eller utrustning i rätt tid. Kravet på

(80 av 582 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Viiveke Fåk

Litteraturanvisning

Säkerhetsarkitekturer, utgiven av SIG Security ( 1999);
P. Mitrovic, Handbok i IT-säkerhet (3:e upplagan 2003);
B. Schneider, Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World ( 2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, IT-säkerhet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/it-säkerhet